Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Trzebiechów – seminarium nt. źródeł finansowania prac w zabytkach

W  dniu 8  listopada 2010  r.  w  Trzebiechowie odbyło  się seminarium poświęcone różnym źródłom finansowania prac w zabytkach  pt.   ,,Współczesne problemy wczorajszej świetności, czyli  jak  pozyskać środki na  renowację zabytków’’. Organizatorami seminarium byli  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i  Starosta Zielonogórski. W  programie znalazły  się wystąpienia Jacka Dąbrowskiego z  Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN pt.  ,,Pozyskiwanie środków na  konserwację obiektów zabytkowych z  budżetu Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego‘’;  Czesława Fiedorowicza – prezesa Konwentu Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr pt.  „Wykorzystanie środków na  zabytki z  programu na  polsko-niemiecką współpracę transgraniczną” oraz  Pawła Sługockiego, dyrektora Departamentu LRPO w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego pt.  ,,Lubuski Regionalny Program Operacyjny na  rzecz rewitalizacji zabytków w  Lubuskiem’’.
W  trakcie seminarium właściciele i  administratorzy zabytków zaprezentowali swoje  doświadczenia w  trudnym procesie konserwacji zabytków: Agnieszka Szeląg, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Trzebiechowie wygłosiła referat pt.  ,,Kłopotliwy dualizm –  zabytek czy  dom pomocy społecznej’’, Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina przybliżył problem największe budowli sakralnej naszego województwa, która  od  1945  r. pozostaje w  ruinie w  referacie pt.  ,,Odbudowa gubińskiej Fary z  historią w  tle’’, a  na  zakończenie Ignacy Odważny, burmistrz Sulechowa zaprezentował proces adaptacji sulechowskich zabytków w  referacie pt.  ,,Nowe oblicze Sulechowa, czyli  Zamek i  Zbór w  pięknej szacie". Po  dyskusji Barbara Bielinis –  Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprezentowała „Walory zabytkowe dawnego zespołu sanatoryjnego w  Trzebiechowie’’ i  uczestnicy seminarium zwiedzili sanatorium. Należy podkreślić, że  seminarium cieszyło  się zainteresowaniem, które  przekroczyło oczekiwania organizatorów – wzięło w  nim  udział około  120 osób, co  dowodzi wielkiego zapotrzebowania na  tego  typu spotkania.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content