Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Udział Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Spotkaniu Zespołu ds. Wolontariatu i Społecznikostwa Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na zaproszenie Pana Wojciecha Jachimowicza Przewodniczącego Zespołu ds. Wolontariatu i Społecznikostwa Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 12 kwietnia 2022 r. Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawiła członkom Zespołu informację o działalności społecznikowskiej w województwie lubuskim na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego, przybliżając, na wybranych przykładach, przykłady i zakres tej działalności w regionie oraz współpracę urzędu konserwatorskiego ze społecznikami.
Rada Działalności Pożytku Publicznego, działająca przy Kancelarii Prezesa rady Ministrów, to organ opiniodawczo-doradczy oraz pomocniczy Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ustanowiony przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu, wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content