Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Uhonorowanie uczniów i nauczyciela w związku z odkryciem grobu ciałopalnego w Mierkowie

W dniu 13 maja 2021 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mierkowie odbyła się kameralna uroczystość, podczas której uhonorowano uczniów, którzy przypadkowo natrafili na grób sprzed ok. 2, 5 tys. lat oraz nauczyciela, który zabezpieczył i zgłosił odkrycie służbom konserwatorskim. Podziękowania pod adresem uczniów i nauczyciela wygłosiła Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, podkreślając, iż odkrycie to umożliwi objęcie terenu cmentarzyska, które dotąd nie było zewidencjonowane, właściwą ochroną. W uroczystości wzięła również udział Pani Ewa Rawa Wojewódzki Kurator Oświaty, dziękując młodzieży i pedagogowi za właściwą postawę obywatelską. Do podziękowań przyłączył się Pan Janusz Dudojć Burmistrz Lubska, dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele grona pedagogicznego. Na zakończenie Pani Alina Jaszewska Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział Lubuski poinformowała o wynikach przeprowadzonych w miejscu odkrycia badań archeologicznych oraz podziękowała młodym odkrywcom za ich postawę. Uczniowie podczas zabawy dokonali w Mierkowie przypadkowego odkrycia grobu ciałopalnego. W skład grobu wchodziła popielnica, misa nakrywająca popielnice, duży kubek z taśmowatym uchem, dwa czerpaki oraz naczynie miniaturowe. W miejscu odkrycia przeprowadzono ratunkowe badania archeologiczne, sfinansowane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ich celem było zabezpieczenie zabytków przeoczonych przez młodych odkrywców oraz naukowe opracowanie odkrytego grobu, w tym wykonanie analizy antropologicznej. Badania zostały zakończone 6 maja 2021 roku. W ich wyniku odkryto w wykopie jeszcze jeden grób, w skład którego wchodziło 12-13 naczyń, bez popielnicy, ponieważ został on częściowo zniszczony przez XVIII-wieczny wkop; zebrane pozostałości przepalonych szczątków ludzkich również zostaną poddane analizie antropologicznej, natomiast naczynia ceramiczne zostaną zrekonstruowane oraz przekazane w depozyt do Centrum Historyczno-Kulturalnego Schönaichianum w Bytomiu Odrzańskim. Wyniki badań archeologicznych potwierdziły, że w miejscu tym znajduje się cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej. Cmentarzysko to nie było dotychczas ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków; jednak według mieszkańców wsi, w l. 70. XX w. natrafiano w tym miejscu na zabytki archeologiczne w trakcie wydobywania piasku. Znalezisko zostało powiązane z ludnością grupy białowickiej kultury łużyckiej, która przez badaczy niemieckich i niektórych badaczy polskich traktowana jest jako osobna jednostka taksonomiczna (kultura białowicka oraz niem. Billendorfer Kultur). Funkcjonowała ona na obszarze dorzecza pomiędzy: Łabą, Nysą Łużycką i Odrą przez okres halsztacki (około 800-450 p.n.e.). Serdecznie gratulujemy i dziękujemy młodzieży za właściwą postawę, a nauczycielom i rodzicom za wpajanie dobrych wzorców.

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content