Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Uroczyste otwarcie zamku w Kożuchowie po pracach remontowo-konserwatorskich

W dniu 25 września 2015 roku odbyły się uroczystości związane z zakończeniem prac remontowo-konserwatorskich w kożuchowskim zamku, które zrealizowano w ramach projektu pt. „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – remont Zamku" w ramach Działania 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 425 655,76 zł. Poziom dofinansowania z LRPO wyniósł 85% kosztów kwalifikowanych, to jest 1 158 746,49 zł.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Robert Dowhan senator RP, Pani Katarzyna Osos Wojewoda Lubuski, Pan Stanisław Tomczyszyn Wicemarszałek województwa lubuskiego, Pan Paweł Jagasek Burmistrz Kożuchowa oraz Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W trakcie sesji naukowej, licznie zgromadzonym gościom, regionalistom, społecznym opiekunom zabytków oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucji kultury, przedstawiono referaty poświęcone m.in. wynikom najnowszych badań architektonicznych zamku (dr Andrzej Legendziewicz), badań konserwatorskich (Monika Domańska-Tomczyk) oraz badań archeologicznych (dr Jarosław Lewczuk). Uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić zamek i zapoznać się z efektami prowadzonych w dwóch ostatnich latach prac. Objęły one m.in. remont elewacji, w trakcie którego skuto tynki cementowe z lat 60. XX w., wykonano nowe tynki wapienne oraz przywrócono historyczną kolorystykę elewacji zamku w kolorze złamanej bieli (tło) oraz grafitowym (detal architektoniczny). Kolorystyka ta, pochodząca z 3 ćw. XVII wieku, została rozpoznana na podstawie badań konserwatorskich. Jednocześnie fragmenty kamiennych murów po stronie zewnętrznej wyeksponowano w pierwotnej formie. W trakcie remontu wymieniono również stolarkę okienną na nowa wg wzoru historycznej stolarki. Przeprowadzono prace konserwatorskie w obrębie portalu oraz odkrytego fragmentu napisu na elewacji frontowej, datowanego na XV w. Na szczególne podkreślenie zasługuje doskonałą współpraca pomiędzy urzędem konserwatorskim a samorządem oraz wykonawcami prac remontowych i konserwatorskich, co zaowocowało wysoką jakością prac remontowo-konserwatorskich, dzięki którym kożuchowski zamek przywrócono do dawnej świetności.
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content