Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Uroczystość z okazji odbudowy Nowego Zamku w Bad Muskau oraz 20-lecia działalności Fundacji „Park Księcia Puecklera Bad Muskau”

W dniu 4 września 2013 r. w Bad Muskau świętowano zakończenie odbudowy Nowego Zamku oraz 20-lecie działalności powołanej w 1993 r. przez Wolny Kraj Związkowy Saksonia Fundacji „Park Księcia Puecklera Bad Muskau”, której zadaniem była rewaloryzacja Parku Mużakowskiego. 
Warto przypomnieć przy tej okazji, że świadomość wyjątkowej wartości parku od początku towarzyszyła konserwatorom z Polski i Niemieckim, co doprowadziło w 1989 r. do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Ochrony Zabytków w Berlinie a Zarządem Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo – Ogrodowych w Warszawie. Powołano też grupy robocze z udziałem przedstawicieli służb konserwatorskich z obydwu krajów. Pierwszym efektem współpracy było uporządkowanie nadbrzeży Nysy Łużyckiej  oraz przywrócenie na pierwotne miejsce  Kamienia Pücklera w 1991 r. Wyjątkowym przedsięwzięciem był też program dla bezrobotnych „Praca i nauka ponad granicami”, w ramach którego prowadzono prace pielęgnacyjne na terenie parku po obu stronach Nysy, realizowany od 1998 r., przy ścisłej współpracy z niemiecką Fundacją.
Symboliczne znaczenie miała też odbudowa Mostu Podwójnego na Nysie Łużyckiej (w  2000 r. od strony niemieckiej i w 2003 r. –  od strony polskiej). 
Długoletnia współpraca dwu organizacji tj. Fundacji „Park Księcia Puecklera Bad Muskau” z Niemiec oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa (kontynuatora działalności poprzedzających go instytucji tj. Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo – Ogrodowych; Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu oraz Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków) z Polski, zaowocowała wpisem Parku Mużakowskiego, uznanego za „arcydzieło geniuszu ludzkiego, wyjątkowy przykład europejskiego parku krajobrazowego, który wywarł ogromny wpływ na europejską sztukę ogrodową i wyznaczył nowe tendencje w rozwoju architektury krajobrazu”, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2004 r.
Założony przez ks. Hermanna von Pückler-Muskau park należy  do najcenniejszych   przykładów  XIX- wiecznej sztuki ogrodowej w Europie. Po stronie polskiej, w granicach województwa lubuskiego, park zajmuje powierzchnię 522 ha, natomiast po stronie niemieckiej – 206 ha.
 Uczestników uroczystości w odbudowanym Nowym Zamku w Bad Muskau powitał Stanislaw Tillich Premier Wolnego Kraju Związkowego Saksonia. Następnie głos zabrali Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego i Michale Kretschmer Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierającego Działalność Fundacji „Park Księcia Puecklera Bad Muskau”.  W programie znalazło się otwarcie wystawy przypominającej 20 lat działalności Fundacji „Park Księcia Puecklera Bad Muskau” oraz koncert w parku. Wśród licznie zgormadzonych gości obecni byli m.in. uczestnicy dawnych wspólnych przedsięwzięć na rzecz rewaloryzacji parku jak dr Andrzej Michałowski i prof. Detlef Karg oraz wielu innych znamienitych gości, m.in. przedstawicieli służb konserwatorskich z Polski i z Niemiec.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content