Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wizyta przedstawiciela Deutsch-Polnisch Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz

W dniach 9-10 sierpnia br. na zaproszenie dr B. Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków gościł w naszym regionie Pan Dr. Peter Schabe z Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury zs. w Goerlitz (Deutsch-Polnisch Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz). Fundacja działa na rzecz zbliżenia Polski i Niemiec na polu ochrony zabytków. Jej założycielami byli uznani historycy sztuki i konserwatorzy prof. A. Tomaszewski i prof. G. Kiesow, którzy przez wiele lat aktywnie angażowali się na rzecz porozumienia pomiędzy dwoma narodami. Fundacja pozyskuje środki finansowe na prowadzenie remontów i prac konserwatorskich w priorytetowych dla polsko-niemieckiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego zabytkach. Takich zaś, wysokiej klasy dzieł architektury i sztuki, nie brak w naszym regionie. Nierzadko też wymagają one pilnego podjęcia prac, które zahamują proces zniszczenia i wydobędą dawne piękno. Wizyta Dr. Schabe miała na celu nawiązanie  współpracy na rzecz włączenia zabytków z naszego województwa do grupy tych, które znajdują się w obszarze działań Fundacji jak np. kościół Pokoju w Świdnicy czy kościół cystersów w Henrykowie.
 Dr. Schabe zwiedził m.in. drewniane zabytkowe świątynie w Klępsku, Chlastawie i Kosieczynie. Przedstawiono mu problematykę stanu zachowanie niezwykle cennego gotycko-renesansowego wyposażenia kościoła w Klepsku, które w większości poddano pracom konserwatorsko-restauratorskim w latach 90. XX w. Dotąd nie przeprowadzono jednak konserwacji najcenniejszych elementów wyposażenia świątyni tj. ołtarza głównego i ambony. W spotkaniu w Klępsku uczestniczyli m.in. ks. proboszcz Olgierd Banaś, Pan Roman Rakowski Burmistrz Sulechowa oraz Pan Czesław Fiedorowicz Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Skupiono uwagę na,  niezbędnych z uwagi na zły stan zachowania zabytków, pracach konserwatorskich oraz możliwościach ich współfinansowania przez Fundację. Wsparcie dla księdza Proboszcza i pomoc w zakresie spraw formalnych zadeklarowała Pan Burmistrz R. Rakowski, który zaprezentował również gościowi z Niemiec zabytki Sulechowa, które, przy znacznym zaangażowaniu gminy, poddano w ostatnich latach pracom remontowym,  tj. dawny kościół kalwiński i zamek.
W kolejnym dniu dr Schabe odwiedził dawne sanatorium w Trzebiechowie, którego wnętrza zaprojektował Henry van de Velde. Ich wystrój barwny przywrócono, po trwających na przestrzeni ostatnich lat, pracach konserwatorsko-restauratorskich i remontowych. W spotkaniu uczestniczyła Pani Agnieszka Szeląg Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, które funkcjonuje od 1974 roku w zespole dawnego sanatorium. Na zakończenie wizyty gość odwiedził również drewniane kościoły w Kosieczynie i Chlastawie. O ile trwające od 2006 roku prace remontowe i konserwatorskie w kosieczyńskiej świątyni są już prawie na ukończeniu zaś obiekt może być doskonałym przykładem  wysokiej  jakości prowadzonych tu prac, o tyle kościół w Chlastawie wymagać będzie niebawem   podjęcia szeroko zakrojonych prac remontowych,  związanych z wymianą pokrycia dachu na nowe pokrycie z gontu i konserwatorskich – w zakresie bogatego wystroju malarskiego wnętrza, noszącego ślady uszkodzeń wskutek nieszczelności dachu.
Na zakończenie pobytu Dr. Schabe zadeklarował gotowość współpracy i kolejne wizyty w naszym regionie.

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content