Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wizyta w parku pałacowym w Brodach – plany rekonstrukcji kamiennego sarkofagu

W trakcie prac porządkowych prowadzonych na terenie parku w Brodach, w ramach seminariów parkowych, odsłonięto pozostałości kamiennego sarkofagu, który ustawiony był w północnej części parku, nieopodal alei lipowej, prowadzącej od pałacu do jeziora. Pomnik ten poświęcony był głównemu łowczemu von Gablenz i baronowi Hund. Powstał najprawdopodobniej ok. 1807 roku podczas przekształcania barokowego ogrodu w park angielski. Sarkofag umieszczono na czterech kamiennych kulach, flankując po bokach kamiennymi obeliskami. Znajdowała się na nim łacińska inskrypcja Piis manibus arnicorum (Przez wierne ręce przyjaciół). Pomnik został znacznie uszkodzony po 1945 rok, gdy poszukiwano ukrytych w nim „skarbów”. Obecnie planowane są prace mające na celu odtworzenie pomnika w jego pierwotnej formie na dawnym miejscu. W związku z tym w dniu 28 czerwca 2016 r. spotkali się w Brodach przedstawiciele władz gminy Brody, konserwatorzy i naukowcy z Polski i Niemiec oraz przedstawiciel niemieckiej fundacji Hermann Reemtsma z Hamburga, która podjęła się sfinansowania pierwszego etapu prac. Ustalono, iż w pierwszej kolejności wykonana zostanie inwentaryzacja zachowanych reliktów pomnika i opracowany projekt oraz program prac konserwatorskich wraz z kosztorysem. Prace prowadzone będą pod nadzorem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content