Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wojewódzki Zlot Laureatów XXI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Zielonej Górze.

W dniu 14 maja 2014 roku w Zielonej Górze podsumowano etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.
Do konkursu przystąpiło kilkuset uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszego województwa. Do szczebla wojewódzkiego zakwalifikowało się 51 prac (w tym 25 multimedialnych) autorstwa 76 uczniów, które zostały wykonane pod opieką 63 nauczycieli w 35 szkołach z 11 miejscowości. Najwięcej prac nadesłano z powiatów: żarskiego, gorzowskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego i strzelecko-drezdeneckiego.
Komisja konkursowa obradowała w składzie: dr Mieczysław Wojecki (przewodniczący), Beata Musiałowska, Jan Frydryk, Jerzy Kwiatkowski, Aleksandra Turska, Danuta Cierpisz, Marek Gula. Autorom najlepszych prac wręczono dyplomy, nagrody rzeczowe i książki.
Pięć prac z naszego województwa zostało nagrodzonych na szczeblu ogólnopolskim, którego finał zorganizowano w dn. 17 maja 2014 r. w Biłgoraju. Laureatami zostali: Bogumiła Kaczmarek z Gorzowa Wlkp., Hubert Jurec z Żar, Milena Nowaczyk z Drezdenka oraz prace wykonane przez zespoły w składzie: Kamil Haniszewski, Julia Niemiec, Aleksandra Majchrowska (z Zielonej Góry) oraz Mateusz Pietrun, Mateusz Szwedowicz (z Gorzowa Wlkp.).
Warto przypomnieć, że konkurs ten organizowany jest od 1994 roku przez Zielonogórski Oddział PTTK i redakcję „Poznaj swój kraj”, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Gospodarki Narodowej. Jego szczytnym celem jest zachęcenie młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, miejsca zamieszkania, walorów kulturowych oraz krajobrazowo-turystycznych regionu i kraju, bogactw narodowego dziedzictwa, promowania „Małych Ojczyzn”, dostrzegania osiągnięć czasów współczesnych i kształtowania postaw patriotycznych.
Patronat nad konkursem objął m.in. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przekazując jego laureatom nagrody w formie wydawnictw Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, popularyzujących dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Ćwiczenia obronne „ZABYTEK 2024” w Łochowicach

W dniu 11.06.2024 r. w kościele pw. Chrystusa Króla w Łochowicach przeprowadzono ćwiczenia obronne „ZABYTEK 2024”, mające na celu praktyczne

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Table of Contents

Skip to content