Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Gębicach

Zapraszamy na Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędą się w dn. 25 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Gębicach gm. Gubin. Organizatorem obchodów jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wójt Gminy Gubin i Starosta Krośnieński, przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze i Sołtysem Wsi Gębice. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest od 1983 r. w większości krajów świata. Ustanowiony został przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, obchodzonego 18 kwietnia, jest przybliżenie społeczeństwu problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce ideą obchodów jest zaprezentowanie zabytków mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa światowego i wielokulturowości w naszym kraju. Zorganizowanie tegorocznych obchodów w Gębicach służyć będzie integracji mieszkańców, samorządowców, regionalistów, społeczników, architektów i wszystkich zainteresowanych zabytkami regionu wokół problematyki ich ochrony. Szczególny nacisk położony zostanie na prezentację zabytków – dawnego kościoła ewangelickiego oraz założenia rezydencjonalnego w Gębicach. Zabytkowa świątynia nie jest użytkowana od 1945 r. Jej stan pogarszał się z każdym rokiem. Dzięki środkom pozyskanych staraniem Wojewody Lubuskiego w 2016 r. przeprowadzono kompleksowy remont dachu oraz prace zabezpieczające zabytek, co daje szanse na jego przetrwanie i zagospodarowanie.

Obchody poprzedzi Msza Święta w kościele w Starosiedlu. W trakcie uroczystości przewidziane jest wręczenie odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami” oraz nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje”. Wszystkim uczestnikom przekazane zostaną publikacje promujące zabytki, m.in. kolejny rocznik Lubuskich Materiałów Konserwatorskich. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych, prosząc o potwierdzenie przybycia do dn.18.04.2017 na adres: urząd@gminagubin.pl
 
 
PROGRAM:

10.45 – 11.15 Przywitanie gości

11.15 – 12.00 Wręczenie Odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad Zabytkami”

oraz nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2017”

12.00 – 12.15 Realizacja Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Krośnieńskim – Mirosław Glaz Starosta

Krośnieński

12.15 – 12.30 Walory kulturowo-przyrodnicze gminy Gubin – Zbigniew Barski Wójt Gminy Gubin

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 13.30 Moje? Twoje? Nasze! – Całkiem prywatne przemyślenia – Eleonore Schoenaich-Carolath

13.30 – 13.40 Przejście do kościoła

13.40 – 14.10 Występ artystyczny

14.10 – 14.50 Spacer po parku – prowadzi Claudius Wecke

14.50 – 15.20 Poczęstunek i zakończenie

Obchody poprzedzi Msza Święta w Kościele w Starosiedlu o godz. 10.00

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content