Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Łęknicy

W dniu 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy odbyły się Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Organizatorem uroczystości byli: Burmistrz Łęknicy i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przy współpracy z Lasami Państwowymi, Gminą Trzebiel, Gminą Tuplice oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Pracownia Terenowa „Park Mużakowski”. Patronat nad obchodami objęli Wojewoda Lubuski i Starosta Żarski.
Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które od 2006 roku odbywają się również w naszym województwie, jest przybliżenie społeczeństwu problematyki dziedzictwa kulturowego. Ideą obchodów jest zaprezentowanie zabytków mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa światowego i wielokulturowości w naszym kraju. Z tego względu na miejsce tegorocznych obchodów wybrano Łęknicę, na terenie której znajduje się jedno z najcenniejszych założeń parkowych naszego regionu – Park Mużakowski, uznany za Pomnik Historii przez Prezydenta RP i wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNSECO w 2004 r.
Bardzo licznie przybyłych gości, wśród których obecni byli m.in. Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski, Pan Andreas Baender Burmistrz Bad Muskau, Pan Cord Panning Prezes Fundacji Księcia Pueklera w Bad Muskau, Pan Marek Cieślak Starosta Żarski, Pan Leszek Banach Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego, samorządowi konserwatorzy zabytków, przedstawiciele instytucji kultury, regionaliści, członkowie stowarzyszeń i fundacji, historycy, archeolodzy, architekci – przywitał Pan Piotr Kuliniak Burmistrz Łęknicy i dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Podczas inauguracji uroczystości wręczono odznaki przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”. Wśród odznaczonych znaleźli się:
• ks. Jan Sobolewski proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku,
• ks. Bogusław Kaczmarek proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Różankach,
• ks. Adam Pawłowski proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Kołczynie,
• Pan Zbigniew Czmuda właściciel pałacu w Wiechlicach,
• Pan Adam Olejnik właściciel Zakładu Organmistrzowskiego „Ars Organum”,
• Pan Janusz Beger dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy,
• Pani Danuta Spychała sołtys wsi Budachów.
Wręczono również nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2014”, które otrzymali:
• Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska za renowację i adaptację architektoniczną willi przy ul. 30 stycznia 1 w Gorzowie Wlkp. na cele Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty,
• Gmina Wschowa za kompleksowe prace remontowo-restauratorskie oraz adaptację dawnego Kolegium Jezuickiego we Wschowie na siedzibę Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa oraz Punkt Informacji Turystycznej,
• Państwo Wiesława i Piotr Pudłowscy za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie willi przy ul. Bohaterów Westerplatte 32 w Zielonej Górze

W 10-tą rocznicę wpisu Parku Mużakowskiego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO przypomniano o początkach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz rewaloryzacji zabytku – wykład na ten temat wygłosił Pan dr Andrzej Michałowski długoletni dyrektor Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo–Ogrodowych Muzeum Narodowego, przekształconego w Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodową Instytucję Kultury w Warszawie. Następnie o działaniach prowadzonych na terenie parku Mużakowskiego w ostatnich latach opowiedziała Pani Barbara Iwlew kierownik Pracowni Terenowej NID „Park Mużakowski”. Na zakończenie Pan dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze wygłosił referat pt. „Łuk Mużakowa od krajobrazu przemysłowego do światowego geoparku”.
Zaprezentowana zostanie też najnowsza publikacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – książka „Zabytkowe parki województwa lubuskiego” prac. zbior. pod red. B. Bielinis-Kopeć, którą otrzymali uczestnicy tegorocznych obchodów.
Obchody zakończono spacerem po geościeżce.

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content