Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wolontariusze w parku pałacowym w Bojadłach

W sierpniu wolontariusze rozpoczęli porządkowanie parku pałacowego w Bojadłach. To kolejna już tak cenna inicjatywa Fundacji Pałac Bojadła, we współpracy z Gminą Bojadła. W ramach prostych prac porządkowych oczyszczono parkowe ścieżki, uczytelniając ich przebieg. Ważne, że projekt adresowany jest do młodzieży i mieszkańców, co ma ogromne znaczenie w procesie integracji z lokalnym dziedzictwem.
Warto przypomnieć, że barokowy pałac w Bojadłach, powoli przywracany jest do coraz lepszego stanu i od kilku już lat jest ważnym miejscem społecznej aktywności na rzecz popularyzacji zabytków i opieki nad nimi.
W dniu 11 sierpnia 2020 r. wolontariuszy i społeczników odwiedziła Pani B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, aby im podziękować. Organizatorom i wolontariuszom przekazano też naszą publikację o zabytkowych parkach województwa lubuskiego, wśród których jest również wymieniane barokowe założenie ogrodowe w Bojadłach. Serdecznie dziękujemy niestrudzonym Paniom Anecie Kamińskiej, Ewie Bydałek i Monice Drozdek i Panu wójtowi Krzysztofowi Gola za wsparcie ze strony gminy oraz wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy się zaangażowali i wsparli organizatorów w działaniach mających na celu, nie tylko porządkowanie zabytkowego parku, ale również jego przywracanie w świadomości społecznej.
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content