Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wpis do rejestru zabytków dwóch renesansowych płyt nagrobnych w kościele w Miłowicach gm. Żary.

W lutym 2023 r. do rejestru zabytków wpisano dwie renesansowe płyty nagrobne, odkryte w 2022 r. podczas nadzoru konserwatorskiego nad pracami remontowymi prowadzonymi we wnętrzu kościoła fil. pw. św. Antoniego Padewskiego w Miłowicach. Wykonane przed przystąpieniem do prac sondażowe badania konserwatorskie minęły zabytki niemalże o włos – odkrywka została wykonana dokładnie pomiędzy płytami. Takie przypadki pokazują jak ważny w procesie prowadzenia prac przy zabytku jest również rzetelny nadzór konserwatorski.  


Płyty zostały zakryte tynkiem podczas remontu kościoła prowadzonego w ostatniej ćwierci XX w. Dla żadnego z obiektów nie wykonano karty ewidencyjnej, podobnie jak dla płyt nagrobnych odkrytych podczas remontu posadzki w 2015 r., choć zabytki te były widoczne w kościele na pewno w 1962 r., kiedy zakładano karty m.in. dla ambony, maski wspornika i empor. Brak kart ewidencyjnych spowodował, że ani jedna z zabytkowych płyt nie została wpisana do rejestru zabytków w 1974 r.  Płyty odkryte w 2022 r. zostały wspomniane w  książce J. Kubacha i E. Seegera Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst  z 1939 r. Inskrypcje wykute w górnych partiach płyt oraz płaskorzeźbione herby rodowe w dolnych partiach wskazują, iż upamiętniają one Hansa von Schönaich zm. w 1576 r. i jego żonę,  Margarethę z domu Schlichting zm. w 1573 r. Rodzina von Schönaich znajdowała się w posiadaniu Miłowic od ok. poł. XVI w. Renesansowe płyty zachowały się w stosunkowo dobrym stanie, najbardziej ucierpiały wypukłorzeźbione części herbów, które zostały obtłuczone w celu wyrównania ściany przed zatynkowaniem. Płyty zostały odsłonięte w całości i w przyszłości poddane zostaną pracom konserwatorskim.

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content