Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wpis do rejestru zabytków dzwonnicy w Kaczenicach

Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 16.02.2016 r., pod nr L-711/A wpisana do rejestru zabytków została dzwonnica w Kaczenicach (pow. zielonogórski). Postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek właściciela obiektu – Gminy Nowogród Bobrzański.
 Dzwonnica, zlokalizowana jest przy ul. Wiejskiej w Kaczenicach, przy drodze przebiegającej przez jej środek. Historycznie dzwonnice, poza funkcją sakralną (zwyczajowo dzwony biły z okazji świąt, wesel, pogrzebów) wykorzystywane były również przy okazji świąt państwowych lub też do sygnalizacji pożarów itp. Dzwonnica w Kaczenicach posiadała dodatkowo dwie tarcze zegarowe. Została ona wzniesiona ok. 1860 r., a w jej wnętrzu umieszczono dwa dzwony. Jeden z nich (nie istniejący) związany był z mechanizmem zegarowym.
Dzwonnicę wzniesiono w konstrukcji murowanej na rzucie kwadratu, jako trzykondygnacyjną, nakrytą hełmem ostrosłupowym zwieńczonym kulą. Ceglane elewacje posiadają harmonijną, jednoosiową kompozycję i skromny detal architektoniczny. Wnętrze dzwonnicy podzielono zostało stropami na trzy kondygnacje. Na piętrze mieścił się mechanizm zegara, którego pozostałość stanowią widoczne w elewacji tarcze zegarowe ze wskazówkami oraz fragmenty mechanizmu zachowane w grubości muru. Na najwyższej kondygnacji pierwotnie zawieszone były dwa dzwony. Do dziś zachował się tylko jeden staliwny instrument, na którym znajduje się dwuwersowe pole z inskrypcją: GEMEINDE ROHRWIESE. 1867. Dzwonnica, mimo niewielkich przekształceń, zachowana jest w historycznej formie. Utrzymana jest pierwotna bryła i wystrój architektoniczny elewacji. Przetrwała drewniana konstrukcja wsporcza dla dzwonów, więźba dachowa oraz belki stropowe. Do dnia dzisiejszego zachował się jeden z dwóch dzwonów i obie tracze zegarowe.
Tego typu obiekty pełniły funkcję zarówno dzwonnicy, jak i wieży zegarowej. We wsiach nieposiadających kościołów dzwonnice stanowiły w zasadzie jedyny przykład budownictwa, służący ogółowi społeczności. Towarzyszyły one mieszkańcom w obchodach istotnych wydarzeń z ich życia i uroczystości państwowych oraz były wykorzystywane do sygnalizacji zagrożeń. Należy podkreślić, że niezwykle malownicza bryła w kontekście zabudowy wsi stanowi dominantę i waloryzuje krajobraz kulturowy Kaczenic oraz jest cennym przykładem zachowanego do naszych czasów w zabytku, reprezentującego poziom techniki budowlanej z połowy XIX stulecia.
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content