Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wpis do rejestru zabytków kaplicy w Jasieniu

 W  dniu 13.03.2018 r., znak: RZD.5130.11.2018 – 7 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisie do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem L-785/A kaplicy grobowej rodziny von Rabenau, zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Jasieniu, gm. loco, na działce oznaczonej geodezyjnie nr ewid. 86, w kwartale ograniczonym ulicami Mickiewicza, Cmentarną i Brukową.

Budowę kaplicy grobowej na cmentarzu w Jasieniu w roku 1781 r. przypisuje się rotmistrzowi Abrahamowi Gotfrydowi Filipowi von Rabenau, który zakupił miasto Jasień wraz z majątkiem ziemskim na licytacji, która miała  miejsce w roku 1776. W rodzinnym grobowcu pochowano żonę fundatora Magdalenę Zofię z domu Haugwitz, zmarłą w 1783 r.,

a osiem lat później pochowano w niej właściciela Jasienia. Przez jakiś czas, kiedy zmienił się właściciel majątku, kaplica wykorzystywana była przez mieszczan na pochówki swoich zmarłych. Jednakże kiedy miasto przejęła ponownie rodzina von Rabenau w roku 1825, po śmierci Wilhelma Ludwika w roku 1831, grobowiec opróżniono z trumien i ciał, które nie należały do rodziny i pochowano je na cmentarzu we wspólnej mogile. W kaplicy znajdują się pochówki rodu von Rabenau.

Kaplica grobowa zlokalizowana jest na głównej osi cmentarza w Jasieniu, w jego najstarszej części. Jest to budowla założona na rzucie prostokąta, frontem skierowana na południe, parterowa, kryta dachem czterospadowym. Więźba dachowa jest drewniana, krokwiowo-płatwiowa. Kaplica jest murowana z cegły i otynkowana. Pokrycie dachowe stanowi dachówka ceramiczna karpiówka, ryflowana, układana w łuskę. Wejście do kaplicy znajdujące się na osi fasady podkreślono pseudoryzalitem. Wnętrze doświetlają dwa okna umieszczone symetrycznie na osiach elewacji bocznych. Elewacje zdobione są detalem architektonicznym w postaci lekko wysuniętego przed lico muru cokołu, lizen na narożnikach elewacji, tynkowanych opasek okiennych i profilowanego gzymsu wieńczącego. Cennym elementem historycznego wyposażenia kaplicy jest stolarka drzwiowa. Są to drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, wykonane z drewnianych klepek mocowanych kutymi gwoździami o dużych łebkach, malowane, z nadświetlem zamkniętym łukiem odcinkowym (obecnie wypełnionym wtórnym deskowaniem), zamykane na skobel. Stolarka okienna jednoramowa, dwuskrzydłowa, wtórna, z kratami. Ponadto na opaskach okiennych zachowały się uchwyty na okiennice. Wnętrze kaplicy zamyka prosty deskowany sufit, bielony, bez zdobień. Ściany wnętrza są tynkowane i pomalowane. W centralnej części w posadzce znajduje się wejście do podziemnej ceglanej krypty grobowej, sklepionej kolebą, obecnie przesłonięte deskami. Posadzka kaplicy ceglana. We wnętrzu zachowały się cztery płyty epitafijne rodziny von Rabenau, wykonane z piaskowca.

Kaplica grobowa rodziny von Rabenau zachowała oryginalną formę architektoniczną, której wystrój utrzymany jest w duchu klasycyzmu. Kaplica wyczerpuje znamiona zabytku, określone w definicji zawartej w art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przedstawia istotne wartości historyczne, artystyczne i naukowe, których zachowanie leży w interesie społecznym. Stanowi ona cenną pamiątkę historyczną dokumentującą dzieje zasłużonej dla Jasienia rodziny von Rabenau.

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content