Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wyniki I naboru wniosków o dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w  ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet Ochrona Zabytków.  Właściciele zabytków z  województwa lubuskiego otrzymali łącznie 5 145 000  zł. Wśród zadań podlegających dotowaniu znalazły się: prace zabezpieczające wieżę kościoła pw.  św.  Jakuba Apostoła w  Ośnie Lubuskim –  I etap; wymiana części dachu i  naprawa konstrukcji dachu na  budynku poaugustiańskiego zespołu klasztornego (pomnik historii) w  Żaganiu –  kontynuacja prac;   stabilizacja konstrukcji i  odbudowa, zniszczonej w  wyniku katastrofy budowlanej, wieży kościoła pw.  Podwyższenia Krzyża Świętego –  Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w  Otyniu; wymiana pokrycia dachu wieży, naprawa elementów drewnianych i  schodów  w  kościele pw.  Podwyższenia Krzyża Świętego w  Drożkowie;   II  etap montażu instalacji sygnalizacji pożaru w  poaugustiańskim zespole klasztornym (pomnik historii) w  Żaganiu; prace ratunkowe więźby oraz  poszycia dachu mansardowego typu polskiego (II  etap) na  budynku dawnego szpitala Świętej Trójcy w  Broniszowie; remont więźby i  pokrycia dachowego na  kościele pw.  Krzyża Świętego w  Żaganiu; renowacja i  konserwacja Baszty Więziennej oraz  Nowej Bramy w  Strzelcach Krajeńskich; remont dachu na  pałacu w  Brodach. Ponadto  57  wniosków  z  województwa lubuskiego otrzymało powyżej 50  punktów, co  daje wnioskodawcom możliwość złożenia odwołania w  terminie do  10.02.2013  r., a  tylko  3  podania nie  osiągnęły tego  progu. Ani  jeden wniosek z  województwa lubuskiego nie został odrzucony z  powodu błędów formalnych. Na  tak  duży wzrost liczby składanych wniosków z  naszego regionu, a  także  poprawę ich  wartości merytorycznej miała niewątpliwie wpływ akcja informacyjna prowadzona przez  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed  I  naborem wniosków w  listopadzie 2013  r. Akcja ta  będzie kontynuowana w  marcu 2013  r.

Uprzejmie przypominamy, że  termin nastepnego naboru wniosków do  Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego o  udzielenie dotacji na  dofinansowanie prac przy  zabytkach upływa 31.03.2013  r.

 

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Ćwiczenia obronne „ZABYTEK 2024” w Łochowicach

W dniu 11.06.2024 r. w kościele pw. Chrystusa Króla w Łochowicach przeprowadzono ćwiczenia obronne „ZABYTEK 2024”, mające na celu praktyczne

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Table of Contents

Skip to content