Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

XIII Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2012

W  dniach 17-19 września  2012  r. zorganizowana została po  raz  trzynasty konferencja ANTIKON. Konferencja ma  bardzo bogatą tradycję (odbywa się od  1996  r.) i  jest  jedynym tego  typu spotkaniem na  pograniczu polsko-niemieckim poświęconym tematyce zabytków architektury drewnianej. Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła istniejących i  niezachowanych zespołów zabudowy ryglowej oraz  układów urbanistycznych i  związanych z  nimi  różnych problemów konserwatorskich: adaptacji obiektów historycznych połączonej ze  zmianą ich  funkcji, dokumentacji inwentaryzacyjnej i  konserwatorskiej, studiom historycznym oraz pracom konserwatorskim prowadzonym w zabytkach. Konferencji towarzyszyła podróż studyjna po Banzkow, Ludwigslust, Grabow, Friedrichsmoor. Wśród gości z Polski i Niemiec, którzy prezentowali problematykę ochrony zabytków architektury drewnianej po obu stronach granicy, obecna była dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która wygłosiła referat pt.  Kościół pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – prezentacja badań i prac konserwatorskich zrealizowanych w latach 2006-2011. ANTIKON od wielu lat popularyzuje i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturowego pogranicza. Stanowi też forum dla wymiany doświadczeń i sprzyja nawiązywaniu kontaktów pomiędzy konserwatorami oraz badaczami z Polski i Niemiec.


 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content