Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

XV Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej w Krakowie

W dniach 4-6 kwietnia 2016 roku odbył się w Krakowie kolejny XV Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej. Corocznie organizowany Kongres stanowi wydarzenie łączące formułę konferencji i targów. Organizowany jest przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz wydawnictwo „Renowacje i Zabytki”, przy udziale Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Architekta Miasta, Miejskiego i Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej na stałe wpisał się do kalendarza cyklicznych imprez branżowych; stanowi forum, na którym goście z Polski i Europy mają możliwość wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z renowacją zabytków oraz zapoznają się z najnowszymi technologiami i materiałami, znajdującymi zastosowanie w tym segmencie rynku. Podczas trwania imprezy organizowane są obejścia i objazdy branżowe, mające za zadanie łączyć wartości edukacyjne, poznawcze i promocyjne a także konsolidować środowisko.
Uczestnikami Kongresu są m.in. wojewódzcy i samorządowi konserwatorzy zabytków, konserwatorzy dzieł sztuki, architekci, przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, samorządowcy oraz przedstawiciele szeroko rozumianego środowiska związanego z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.
Tematami wiodącymi tegorocznego kongresu były: aranżacja przestrzeni publicznej w miejskich strefach historycznych, stan awaryjny budynku; dwugłos – inżynier, konserwator oraz adaptacje na cele komercyjne obiektów postindustrialnych – przykłady z uwzględnieniem stosowanych materiałów i technologii.
Na zaproszenie organizatorów jednym z prelegentów tegorocznego kongresu była dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która zaprezentowała stanowisko wojewódzkich konserwatorów zabytków w odniesieniu do propozycji podziału kompetencji pomiędzy służbami państwowymi a samorządowymi. Podkreśliła, iż należy wypracować model samorządowych służb konserwatorskich w zakresie ich kompetencji, organizacji i usytuowania w strukturach samorządu. Należy też dążyć do rozdzielenia kompetencji służb państwowych i samorządowych oraz określenia zakresu nadzoru merytorycznego nad służbami samorządowymi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Działalność służb państwowych powinna koncentrować się na kreowaniu polityki ochrony zabytków w regionach (planowanie przestrzenne), w tym opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentów planistycznych na potrzeby samorządu oraz zasobie (rejestr zabytków i ewidencja zabytków). W kompetencji służb państwowych powinny znaleźć się m.in., zabytki wpisane na listę UNESCO, Pomniki Historii, zabytki archeologiczne. Jak podkreśliła, zaprezentowano jedynie przykładową propozycję podziału kompetencji, wymagającą szczegółowego rozpoznania w odniesieniu do poszczególnych województw.
 
 
 
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content