Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Żagań – Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

W dniu 28 kwietnia 2011 r. w zespole poaugustiańskim w Żaganiu odbyły się Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Honorowy patronat nad uroczystością objęli J.E. Ks  dr. Stefan Regmunt Biskup Diecezji  Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Helena Hatka Wojewoda Lubuski.  Współorganizatorami uroczystości byli Gmina Żagań i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Nie przypadkowo  na miejsce tegorocznych obchodów wybrano zespół poaugustiański w Żagań. Wymiernym dowodem  unikatowej klasy zabytku jest wpisanie zespołu na listę pomników historii na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 28.02.2011 r.  Spójne jest to z ideą obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, którą jest zaprezentowanie społeczeństwu zabytków mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa światowego i wielokulturowości w naszym kraju.
W trakcie uroczystości wręczono przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Otrzymali je:
„Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami”
ks. dr Władysław Kulka

Proboszcz Parafia Rzymsko – Katolicka  pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu, który od 1994 r. sprawuje  opiekę nad zabytkiem będącym perłą architektury Żagania – zespołem dawnego klasztoru augustianów i kościołem pw. Wniebowzięcia NMP. Wzorowo wypełnia rolę administratora zabytków, których zachowanie w dobrym stanie, mocno leży mu na sercu. Poprzez swoją pasję i zaangażowanie na przestrzeni wielu lat pracy przyczynił się do skutecznej poprawy stanu zachowania zabytkowych świątyń. Szczególną troską otacza też zabytkowe wyposażenie kościołów dbając o ich zabezpieczenie. W latach 2001-2010  zrealizował m.in. prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach we wnętrzu klasztoru augustianów, remonty dachów  w kościołach pw. Wniebowzięcia NMP i śś. Piotra i Pawła, remont elewacji kościoła pw. św. Ducha w Żaganiu. Ksiądz proboszcz był również współtwórcą ekspozycji muzealnej na emporze w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP, gdzie przechowywane są  różnego rodzaju zabytki wycofane z kultu, udostępnione dla licznych wycieczek szkolnych i turystycznych.

„Srebrna Odznaka za Opiekę nad Zabytkami”
Pan Marian Ryszard Świątek
Radny Miasta Żagań, Społeczny Opiekun Zabytków

Pan Marian R. Świątek jest znanym w Żaganiu społecznikiem, uczestnikiem wydarzeń kulturalnych oraz związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego miasta.
Był współorganizatorem polsko – niemieckiego obozu wolontariuszy zajmujących się opieką nad grobami wojennymi oraz  obchodów 800 – lecia miasta Żagania.
Jako społeczny opiekun zabytków aktywnie uczestniczy w nadzorze nad licznymi pracami prowadzonymi w zabytkach na terenie miasta, służy  pomocą przy kwerendzie archiwalnej.
Z niezwykłym zaangażowaniem oprowadza młodzież po żagańskich zabytkach podkreślając rolę dziedzictwa kulturowego w rozwoju miasta. Systematycznie prowadzi wykłady w szkołach na terenie gminy Żagań oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Żaganiu   z dziedziny historii i sztuki regionu. Publikuje w prasie regionalnej polskiej i niemieckiej popularyzując regionalne zabytki. 

„Srebrna Odznaka za Opiekę nad Zabytkami”
 Pan Adam Marcin Raciborski
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości

Pan Adam M. Raciborski od wielu lat współpracuje z Parafią pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu w kwestii promocji oraz rewitalizacji zespołu opackiego w Żaganiu. Skutecznie doprowadził do wzmocnienia zainteresowania zabytkiem wśród wielu instytucji szkolnictwa wyższego (w tym  uniwersytetu Wrocławskiego, Opolskiego oraz Poznańskiego).  Wykorzystując  nabyte kontakty doprowadził do stworzenia zespołu naukowego, który opracował  wniosek o nadanie dla Opactwa w Żaganiu tytułu Pomnik Historii.
 Dzięki pracy Pana Adama Raciborskiego i jego regularnej inwentaryzacji obiektów w rejonie Żagania oraz koordynacji przez niego projektu „Szlak Michaela Willmanna”  została podjęta decyzja o zorganizowaniu dużej wystawy monograficznej J. J. Knechtla w Muzeum Miedzi w Legnicy, co doprowadzi także do konserwacji szeregu obrazów tego malarza z wielu obiektów w Żaganiu, Stanowie, Solnikach oraz Nowej Koperni.

B.Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczyła również nagrody „Lubuskie Konserwacje 2011”, które otrzymali:
• Gmina Lubsko za prace restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach renesansowego ratusza w Lubsku
• Gmina Strzelce Krajeńskie za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie przy pomniku L. Nostera w Strzelcach Krajeńskich
• Gmina Zielona Góra o statusie miejskim za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie i prace budowlane związane z adaptacją architektoniczną ratusza w Zielonej Górze na cele Centrum Promocji i Informacji Turystycznej,
• Gmina Zielona Góra o statusie miejskim za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie i prace budowlane związane z adaptacją architektoniczną kamienicy przy ul. Reja 6 w Zielonej Górze na cele biurowe.

W trakcie sesji naukowej, w referatach wygłoszonych przez M. Szymańską-Dereń, A. Mułę i K. Domagalską,  zaprezentowano historię i najcenniejsze zabytki zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu, zaś na koniec  "Szlak Michaela Willmanna w diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej" przybliżył G. Zajączkowsk. Licznie zgromadzeni goście wysłuchali następnie koncert przygotowany przez uczniów Szkoły Muzycznej w Żaganiu oraz zwiedzili wnętrza klasztoru i kościoła, których historię i najcenniejsze zabytki zaprezentowali A. Raciborski i A. Muła.

 

 

 

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content