Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zaginięcie (kradzież?) świeczników z kościoła na terenie powiatu żarskiego

Pomiędzy 2003 a 2006 r. z kościoła na terenie powiatu żarskiego został skradziony barokowy świecznik (świeczniki?) ołtarzowy. 
Świeczniki ołtarzowe jednoświecowe, wykonane z cyny. Podstawa świecznika trójboczna, wsparta na trzech łapach trzymających kule. Krawędzie cokołu stanowią płaskie, esowato wygięte woluty. Boki podstawy wklęsłe, zakończone u dołu  łukiem pełnym. Wypukle dekoracje każdego z boków podobne, zakomponowane wokół owalnego medalionu ujętego od góry rozpostartymi skrzydłami główki anielskiej w ujęciu  en  trois quarts, od dołu – konchą, po bokach godronowanymi skrzydełkami. W jednym medalionie (pozostałe niewidoczne na fotografii) występuje  grawerowany napis – rozmieszczona w 3 wersach, inskrypcja fundacyjna treści:  „ELIAS / GLIEMANN / 1745” (trzecia cyfra daty, z uwagi na słabą jakość zdjęcia, podana za odczytem osoby, która uzupełniła na karcie ewidencyjnej zabytku informację na temat datowania). Dolne pola naroży boków wypełnione zwojami liści akantu. Trzon świecznika wieloczłonowy, złożony z dwóch krótkich balasów rozdzielonych spłaszczonymi kulami i  talerzykami. Profitki o niewielkim kołnierzu. Kolec w kształcie smukłego stożka
Świecznik jest objęty ochroną prawną ze względu na wpis do Księgi B rejestru zabytków pod numerem 155 poz.  5, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.09.1974 r.
Skradzione zabytki zostały zgłoszone do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr karty: 11397).  Wykaz ten  jest  dostępny w  internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.

Osoby posiadające informacje na temat skradzionego obiektu proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.    
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content