Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zapraszamy na spotkanie założycielskie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w województwie lubuskim

W dniu 19 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej przy al. Niepodległości 15 w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie założycielskie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Na zaproszenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w spotkaniu weźmie udział Pan Wiesław Kaczmarek Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, który przybliży działalność Towarzystwa.
Warto przypomnieć, że Towarzystwo Opieki nad Zabytkami jest ruchem społecznym na rzecz ochrony zabytków, którego tradycja sięga przełomu wieków – jest kontynuatorem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które założone zostało w roku 1906 z inicjatywy naukowców i społeczników zainteresowanych ochroną narodowego dziedzictwa. Powstało na wiele lat przed powołaniem państwowej służby konserwatorskiej (1919), dla której od pierwszych lat swej działalności aż do wybuchu Powstania Warszawskiego było merytorycznym zapleczem. W Towarzystwie działali wybitni uczeni, architekci i artyści, a także przemysłowcy, ziemianie i duchowni. Reaktywowanie Towarzystwa pod jego obecną nazwą nastąpiło w roku 1974 z inicjatywy wybitnych przedstawicieli środowiska konserwatorów zabytków, historyków sztuki i działaczy społecznych. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami jest organizacją pozarządową sprawującą społeczną opiekę nad zabytkami kultury i natury. Jest stowarzyszeniem non-profit, otwartym na inicjatywy społeczne. Działalność Towarzystwa koncentruje się wokół współpracy społeczników i profesjonalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury. Formy aktywności to m.in. popularyzacja wiedzy o zabytkach, ich ochronie i konserwacji; pobudzanie społecznych inicjatyw; bezpośrednia opieka nad zabytkami; współpraca ze służbami konserwatorskimi; współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony dziedzictwa. Członkowie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami działają w 30 Oddziałach oraz 3 Komitetach. Bliższe informacje o działalności Towarzystwa oraz statucie znaleźć można na stronie internetowej: http://www.zabytki-tonz.pl/tonz.html.

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content