Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Żary – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

W  dniu 9.03.2012  r. w  Żarach odbyło  się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. Uczestniczyli w  niej przedstawiciele inwestora, który  zamierza przebudować kamienicę przy  ul.  Rynek  12 w  Żarach na  cele handlowe oraz  Miejski Konserwator Zabytków w  Żarach Marek Polański, który  prowadzi postępowanie w  tej  sprawie. Członkowie Rady zapoznali  się z  wynikami badań archeologicznych i  architektonicznych oraz  udostępnioną przez  inwestora dokumentacją. Dokonano wspólnie oględzin zabytku. Członkowie Rady podnieśli konieczność zachowania i  poddania konserwacji najwartościowszych elementów zabytku, w  którym zachowały  się partie murów pochodzące z  czasów średniowiecza (piwnice i  ściana dzieląca dawne parcele), renesansu oraz  baroku wraz z  elementami, wyjątkowego w  swoim charakterze, wystroju i  wyposażenia wnętrz mieszczańskiej kamienicy m.in.  historyczne  rozplanowanie wnętrz, wystrój malarski, sztukatorski, stolarka. Podkreślono konieczność uwzględnienia w  planowanej inwestycji  warunków  wynikających z  zasad ochrony zabytków.

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content