Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zielona Góra – seminarium Ochrona dóbr kultury przed działaniami o charakterze przestępczym

W dniu 19-go października 2016 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się seminarium pod tytułem: Ochrona dóbr kultury przed działaniami o charakterze przestępczym. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze we współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 
Kamila Domagalska Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wygłosiła wykład pt.„Kradzieże zabytków na terenie województwa lubuskiego w ostatnim piętnastoleciu.” Zaprezentowała fotografie i informacje na temat najcenniejszych zabytków skradzionych na terenie naszego województwa. Przedstawiła efekty współpracy służb konserwatorskich z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości przy poszukiwaniu i identyfikacji skradzionych dzieł sztuki, omawiając szeroko sprawy odzyskania 100 zabytków przez Policję Lubuską w 2006 r. oraz – ponad 30 cennych zabytków przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze w latach 2008-2009. Przybliżyła kulisy odzyskania w 2016 r. barokowej misy chrzcielnej z warsztatu międzyrzeckiego mistrza konwisarskiego Christopha Fischera skradzionej z kościoła w Lubrzy. Przedstawiła zasady i efekty kontroli zabytków sakralnych prowadzonych od 2001 r. wspólnie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. i Straż Pożarną w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, w celu przeciwdziałania pożarom i kradzieżom.
Drugi wykład podczas seminarium, zatytułowany „Policja w walce z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu“, wygłosił Marcin Goch, w latach 2008-2016 pracownik Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu (Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Posiłkując się materiałem zdjęciowym prelegent zaprezentował działania polskiej Policji na rzecz odzyskiwania skradzionych dzieł sztuki. Scharakteryzował współpracę Policji z innymi służbami i instytucjami w powyższym zakresie. Przybliżył również krajowe oraz zagraniczne bazy skradzionych dzieł sztuki, które stanowią nieodzowne narzędzie do poszukiwań i identyfikacji skradzionych zabytków. Nie obyło się także bez omówienia najciekawszych spraw i pozytywnych finałów odzyskania cennych dzieł sztuki, m.in.: obrazu Claude’a Monet „Plaża w Pourville” (skradzionego z Muzeum Narodowego w Poznaniu), starego druku „Opera Moralia” Tomasza z Akwinu (wydanego w 1597 r. i skradzionego z klasztoru kamedułów na Bielanach w Krakowie).
 Dodatkowo Marcin Goch przybliżył działania Centralnego Biura Śledczego Policji, jednocześnie omawiając sukcesy tej jednostki na polu odzyskiwania skradzionych zabytków. Prelegent podkreślił, że po narkotykach, broni i handlu ludźmi, to właśnie nielegalny obrót dziełami sztuki pozostaje w zainteresowaniu zorganizowanych grup przestępczych.
Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowało wyjątkową oprawę  spotkania w postaci eksponatów pozyskanych dzięki współpracy ze służbami celnymi oraz działaniom przeciwko przemytowi dóbr kultury.
Seminarium było współfinansowane ze środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content