Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Ziemia Lubuska „rajem” dla poszukiwaczy skarbów?

W dniu 10.09.2013 r. w Ekspresie Zachodnim – bezpłatnym dwutygodniku Powiatu Zielonogórskiego, ukazał się artykuł pt. „Ziemia Lubuska raj dla poszukiwaczy skarbów”. Tekst ten, w którym podano niepełne informacje na temat uwarunkowań prawnych poszukiwania zabytków przy pomocy wykrywaczy metali, wprowadza czytelników w błąd. Zwłaszcza w kontekście zamieszczonej w czasopiśmie reklamy „hitu jesieni” – taniego wykrywacza metali. Autor artykułu, zachęcając do wyruszenia na poszukiwanie skarbów, zapominał wspomnieć czytelnikowi, iż zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 p. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie napisał również, iż zgodnie treścią art. 111 ust. 1-2 "Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny", a w razie popełnienia takiego wykroczenia można orzec: "przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, chociażby nie stanowiły własności sprawcy; przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia; obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości wyrządzonej szkody". W przypadku, jeśli w wyniku poszukiwań uszkodzony lub zniszczony zostanie zabytek archeologiczny, np. pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzysko, kurhan, sprawca takiego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 108 ust. 1 cytowanej ustawy).

Autor artykułu wskazuje jedynie, iż wszystkie znalezione przedmioty stanowią własność Skarbu Państwa i „należy je przekazać odpowiednim instytucjom”. Pomija fakt, iż znalazca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, albo właściwego wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta o znalezisku,   nie wspomina również o obowiązku zabezpieczenia tego przedmiotu i oznakowania miejsca jego znalezienia przy użyciu dostępnych środków (art. 33 cytowanej ustawy). W tym miejscu należy przypomnieć, iż wartość historyczna i poznawcza zabytków wykopanych w trakcie nielegalnych poszukiwań zostaje w znacznej mierze utracona, gdyż są one pozbawione kontekstu historycznego. Nie jest możliwe precyzyjne określenie pierwotnej lokalizacji artefaktów, a zniszczenie stanowiska archeologicznego uniemożliwia jego metodyczną eksplorację i dokumentację. Na marginesie dodać jeszcze można, iż pozostawione przez poszukiwaczy doły stanowią niebezpieczeństwo dla spacerujących ludzi. 

Na prośbę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tą bulwersującą sprawą zajęło się Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, które wystosowało list otwarty do Ekspresu Zachodniego.  

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content