Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Znalezienie średniowiecznego typariusza

Dlaczego warto patrzeć pod nogi? O niezwykłym szczęściu może mówić nasza koleżanka z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, która w marcu 2021 r. w pobliżu swojego domu przypadkowo znalazła cenny zabytek. Po wstępnych oględzinach okazało się że jest to średniowieczny tłok pieczętny tzw. typariusz. Stempel ma kształt kolisty z inskrypcją na otoku oraz wizerunkiem rogu na trójkątnej tarczy herbowej. Według opinii dr. A. Michalaka z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze zabytek pochodzi najprawdopodobniej z XIV w., jednak posiada on pewne modyfikacje w zakresie inskrypcji, które mogły zostać wykonane w XV w. Najprawdopodobniej został wykonany jako typariusz rycerski, choć mając na względzie wprowadzone modyfikację, nie można wykluczyć jego późniejszego wykorzystania przez mieszczanina.
Pieczęcie stanowiły w średniowieczu istotny element identyfikacji personalnej. Z tego powodu tłoki pieczętne bardzo często po śmierci właściciela były niszczone w celu uniknięcia „kradzieży tożsamości”, a do naszych czasów zachowały się jedynie nieliczne egzemplarze, które w znakomitej większości należały do osób spośród stanu rycerskiego lub duchownego. Natomiast jeszcze rzadszymi znaleziskami są typariusze należące do mieszczan.
Zabytek został odkryty na terenie Gubina, jednak nie znajdował się w pierwotnym kontekście. Najprawdopodobniej został tam przywieziony z okolic miasta wraz z ziemią wykorzystaną do budowy domu. W najbliższym czasie Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpocznie procedurę związaną z przekazaniem zabytku do jednostki muzealnej, która zapewni mu naukowe opracowanie sfragistyczne oraz warunki do trwałego zachowania.
Serdecznie gratulujemy znalazczyni!   
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content