Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Architektura rezydencjonalna

Murzynowo, gm. Skwierzyna, pow. międzyrzecki – pałac (obecnie szkoła podstawowa)

Architektura budowli wskazuje, że powstała ona najpewniej w kon. XIX w. Pałac jest murowany, założony na planie prostokąta z czworobocznymi ryzalitami i tarasami, piętrowy, nakryty niskim dachem czterospadowym z wysuniętymi okapami. Elewacje frontowa i tylna artykułowane są symetrycznie rozmieszczonymi parami prostokątnych okien, a wejście w fasadzie prowadzi przez kolumnowy portyk.

Mostki, gm. Lubrza, pow. świebodziński – pałac (obecnie szkoła podstawowa)

Dobra ziemskie w Mostkach, wzmiankowane w 1470, pierwszą siedzibę szlachecką otrzymały dopiero w XVII w. Obecny pałac wzniesiony został na zrębach starszego ok. 1880 przez Ferdynanda Heinersdorfa. Zbudowany w manierze eklektycznej, detalem architektonicznym i sztukatorskim odwołuje się głównie do klasycyzmu. Jest murowany, założony na planie prostokąta rozwiniętego o liczne, różnego

Mosina, gm. Witnica, pow. gorzowski – dwór

Wzniesiony w 1780, jest budowlą murowaną, założoną na planie prostokąta, parterową, nakrytą dachem naczółkowym. Wejście od frontu poprzedzone jest czterokolumnowym gankiem.  

Mokra, gm. Lubsko, pow. żarski – dwór

Pewne elementy w bezstylowej w zasadzie architekturze obiektu wskazują, że powstał on w pierwszej dekadzie XX w. Dwór jest murowany, w planie prostokątny z pozornymi ryzalitami na obrzeżach dłuższych boków, piętrowy, nakryty dachami dwuspadowymi. Nad środkową częścią fasady i elewacji ogrodowej dach ma układ kalenicowy, nad ryzalitami szczytowy. Środek fasady

Mironice, gm. Kłodawa, pow. gorzowski – dwór

Od poł. XIV w. do 1539 istniał w Mironicach klasztor cystersów, będący filią opactwa w Kołbaczu. Po sekularyzacji klasztoru, jego dobra stały się domeną państwową. Klasztorny kościół, trójnawowy, halowy, został w 1875 rozebrany. Na terenie folwarku poklasztornego znajduje się dwór, wzniesiony ok. 1830, murowany, prostokątny w planie, parterowy, nakryty dachem

Mirocin Górny, gm. Kożuchów, pow. nowosolski – ruiny dworu

Dwór obronny, wzniesiony w kon. XVII w., gdy majątkiem w Mirocinie władała rodzina von Dyhernn, został w XVIII w. przebudowany w rezydencję. Była to budowla założona na planie litery U, dwukondygnacyjna, otoczona fosą. Obiekt uszkodzony w 1945 i opuszczony, popadał stopniowo w ruinę. Zachowane są tylko fragmenty murów obwodowych, odcinkami

Miłowice, gm. Żary, pow. żarski – pałac

Posiadłość dworską w Miłowicach poświadczają dokumenty z XV w. Istniał tutaj folwark bez siedziby szlacheckiej. Dwór o neoklasycystycznej architekturze, parterowy, powstał dopiero ok. 1860, zapewne jako zarządcówka. Wcześniejsza od niego (1. poł. XIX w.) jest zabudowa gospodarcza folwarku. Pałac wzniesiony został w latach 1916–1920 dla fabrykanta z Żar. Jest to

Miłaków, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski – dwór

Początek budowli dała wieża rycerska, otoczona fosą, wzniesiona ok. 1400, zapewne dla Niclasa Unruha. Mury wieży tkwią w zachodniej części obecnego dworu, powstałego w XVI w. przez rozbudowę wieży. W 1651 przekształcono układ wnętrz, a w kon. XIX w. obniżono dwór o jedną kondygnację i nakryto dachem mansardowym. W czasie

Międzylesie, gm. Niegosławice, pow. żagański – pałac

Zbudowany ok. 1870, stylowo nawiązuje do renesansu, lecz posiada też elementy właściwe innym stylom. Jest murowany, na planie prostokąta z ryzalitami, piętrowy, nakryty niskim dachem mansardowym, czterospadowym. Zakomponowaną asymetrycznie fasadę akcentują trzykondygnacyjna wieża, nakryta czterospadowym dachem z latarnią oraz ryzalit z gankiem i loggią w drugiej kondygnacji. Pałac nie jest

Mieszków, gm. Trzebiel, pow. żarski – dwór

Późnoklasycystyczna siedziba dworska, wzniesiona zapewne ok. 1830, jest murowana, założona na planie prostokąta, dwutraktowa, piętrowa, nakryta dachem czterospadowym. Elewacje o symetrycznym rozstawie prostokątnych okien, są w części parterowej boniowane, a fasada zaakcentowana na osi pozornym ryzalitem, zdobionym pilastrami, zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem. Po 1945 w obiekcie mieściły się biura PGR, lecz

Skip to content