Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Architektura rezydencjonalna

Kolsko – Pałac

Założenie pałacowe zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części wsi, w sąsiedztwie kościoła. Wschodnią część zespołu zajmuje rezydencja i otaczający ją od wschodu i połu­dnia niewielki park. Po stronie zachodniej znajduje się zabudowa folwarczna, oddzielona od pałacu i parku murowanym ogrodzeniem. Kolsko to wieś o metryce średniowiecznej. Do XVIII wieku właściciele miejscowości

Krzepielów – Pałac

Ruina pałacu usytuowana jest w środkowej części Krzepielowa, w bezpośrednim sąsiedz­twie kościoła pw. św. Marcina. Po południowej i północnej stronie dawnej rezydencji zlo­kalizowane są budynki należące do folwarku. Pałac, umieszczony w centrum założenia, sta­nowił niegdyś jego dominantę architektoniczną. Krzepielów to miejscowość o metryce średniowiecznej. Pierwsza źródłowa wzmianka do­tycząca wsi pochodzi

Łęgowo – Pałac

Pochodzący z ostatniej ćwierci XIX wieku pałac w Łęgowie założony został w obrębie roz­ległego terenu dawnego folwarku, w północno-wschodniej części wsi. Przed pałacem roz­pościera się park. Za budynkiem pałacu, wokół wielkiego dziedzińca, rozlokowano bu­dynki gospodarcze. Po stronie zachodniej dziedzińca rozplanowano tzw. małe podwórze, a po stronie wschodniej parku ogrody i

Mostki – Pałac

Mostki położone są przy tranzytowej drodze Poznań – Frankfurt nad Odrą, około 10 km na zachód od Świebodzina. Zespół pałacowo-folwarczny znajduje się w centrum wsi, po stronie południowej wspomnianej drogi. Zabudowa zespołu skupia się wokół czworobocz­nego podwórza, którego południowy bok zamyka pałac. Od dziedzińca jest on ogrodzo­ny pasmem niskiej zieleni,

Osiecznica – Pałac

Pałac położony jest we wschodniej części wsi Osiecznica, przy głównej drodze prowadzącej z Krosna Odrzańskiego do Cybinki. Budowla zajmuje centralną część założenia dworskie­go. Układ zespołu nawiązuje do zabudowy rezydencjonalnej o rozplanowaniu „entre court et jardin” (między dziedzińcem a ogrodem). Obecnie pałac stanowi własność Skarbu Pań­stwa i jest użytkowany przez dzierżawców

Przyczyna Górna – Dwór i pałac

Dwór Dwór z folwarkiem w Przyczynie Górnej znajduje się po południowej stronie drogi prowa­dzącej ze Wschowy przez Tylewice do Sławy. Zespół usytuowany jest tuż przy granicy wsi z miastem Wschową. Około 70 m w kierunku północno-zachodnim od dworu znajduje się gotycki kościół pw. św. Jerzego. Założenie ma plan czworoboku z

Siecieborzyce – Pałac

Miejscowość leży przy drodze prowadzącej ze Stypułowa do Witkowa. Pałac otacza od północnego zachodu podwórze gospodarcze, a od wschodu i południa rozciąga się park. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1273, wówczas nazywała się Rodigeri Villa. Od 1406 roku, jako właściciel dóbr wymieniany jest Hans von Knobelsdorff. Po nim

Stare Drzewce Górne – Zespół dworsko-parkowo-folwarczny

Założony w 1. poł. XIX wieku zespół dworsko-parkowo-folwarczny w Starych Drzewcach położony jest w środkowej części wsi. Sam budynek dworu leży w zachodniej części po­dwórza folwarcznego. Za nim rozciąga się park. Obecnie dwór stanowi własność prywat­ną. Wieś Stare Drzewce ma metrykę średniowieczną. Folwark założony został późno, bo do­piero w połowie

Szyba – Dwór

Dwór w Szybie usytuowany jest pośrodku wsi, po wschodniej stronie drogi, wzdłuż któ­rej jest ona rozlokowana. Fasadą zwrócony jest na wschód, od jego strony frontowej prze­biegała droga, która dzisiaj jest jedynie polną ścieżką. Od strony zachodniej roztaczał się barokowy ogród, który nie przetrwał do czasów dzisiejszych. Po stronie północnej dwo­ru,

Witków – Wieża

Wieża położona jest we wschodniej części wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie dziewiętna­stowiecznych zabudowań folwarcznych z murowanym dworem, na sztucznym wyniesie­niu otoczonym fosą. Wieś Witków pojawia się w dokumentach z 1350 roku jako własność rodu von Neckar, z którym to można wiązać budowę wieży rycerskiej. W XV wieku należy ona do rodzi­ny

Skip to content