Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Architektura rezydencjonalna

Szczaniec dawniej Średni – Ruiny dworu

Zlokalizowany na zachodnim obrzeżu wsi, XVIII-wieczny spichlerz jest obecnie jedy­ną pozostałością, istniejącego w przeszłości na terenie majątku zwanego Szczańcem Śred­nim, założenia pałacowo-parkowo-folwarcznego. Sąsiadujące z nim ruiny, to ślady dawnej, wspaniałej siedziby szlacheckiej, zwanej Czerwonym lub Średnim Dworem. Jej początki sięgają XVI wieku, kiedy właścicielem majątku był Eustachy von Stentz, przedstawiciel

Wierzbno – Dwór

Wierzbno (niem. Wierzebaum) położone jest na trasie Skwierzyna – Poznań. Układ ko­munikacyjny wsi reprezentuje założenie wielodrożnicowe. Najstarsze wzmianki historycz­ne dotyczące Wierzbna pochodzą z 1432 roku. Właścicielami wsi była wówczas rodzina Wierzbińskich. Zabytkowy zespół dworsko-parkowo-folwarczny usytuowany jest w północno-zachodniej części wsi. Zabudowa podzielona jest na dwie części. Pierwszą tworzą budynki gospodar­cze,

Borów Polski – Zamek

Ruiny zamku w Borowie Polskim wznoszą się na wzgórzu, na terenie dawnego zespołu dworskiego, na północ od drogi prowadzącej przez wieś. W pobliżu zamku znajduje się ko­ściół filialny pw. św. Klemensa, zbudowany – według tradycji – w 1414 roku. Pierwsza wzmianka o miejscowości (Borov polonicali) pojawiła się w około 1220

Cisów – Założenie dworsko-folwarczno-parkowe

Założenie dworsko-folwarczno-parkowe usytuowane jest na wschodnim obrzeżu miejsco­wości, po północnej stronie drogi lokalnej prowadzącej do Solnik, ok. 500 m od skrzy­żowania z główną szosą prowadzącą z Kożuchowa do Szprotawy. Dwór zlokalizowany jest w zachodniej części założenia. Umiejscowiony jest centralnie na prostokątnej działce, za­mkniętej od strony południowej ogrodzeniem, z bramą wjazdową.

Dybów – Dwór

Dwór z częściowo zachowanymi budynkami gospodarczymi i pozostałością założenia par­kowego znajduje się w centrum wsi, położonej przy bocznej drodze, odchodzącej na pół­nocny wschód od trasy Nowogród Bobrzański–Żagań, niecałe 2 km z Gorzupi Dolnej. Usytuowany na osi okazałego dziedzińca otoczony jest współczesnym metalowym płotem z ceglanymi filarami, do którego prowadzi brama

Jabłonów – Dwór

Miejscowość Jabłonów leży przy drodze lokalnej, prowadzącej z Jelenina do Brzeźnicy. Od północnego wschodu otacza dwór podwórze gospodarcze, a od północnego zachodu szczątkowo zachowany park. Pierwsza wzmianka na temat wsi pochodzi z połowy XIII wieku. Stała się wówczas dona­cją dla zakonu augustianów uczynioną przez książąt żagańskich i pozostawała w ich

Kolesin – Dwór

Dwór w Kolesinie (dawny Goltzen) usytuowany jest w południowej części wsi, w zespo­le dworsko-parkowo-folwarcznym. Budynek dworu stanowi element dominujący całego założenia, po którego północnej stronie rozciąga się park, a po stronie południowej, wo­kół czworobocznego dziedzińca, znajdują się zabudowania folwarczne, m.in. dawna staj­nia i kuźnia (od wschodu), obora (od południa), budynki

Kruszyna – Dwór i pałac

Dwór Dwór w Kruszynie położony jest w obrębie dawnego założenia dworsko-folwarcznego, po jego stronie południowej, naprzeciwko podwórza gospodarczego. Fasadą został zwrócony w stronę przebiegającej przez wieś drogi wyjazdowej z Sulechowa do Trzebiechowa. Obec­nie jest w rękach prywatnych i mieszczą się w nim biura prowadzonego tutaj gospodar­stwa rolnego. Wieś Kruszyna została

Łagów, pow. świebodziński – Zamek

Najstarszy wiarygodny dokument dotyczący Łagowa, pochodzący z 1299 roku mówi o ca­strum (zamku), który margrabiowie brandenburscy Otton, Konrad i Henryk nadali w len­no rycerzowi Albertowi von Klepzig i jego krewnym. Panowanie joannitów w Łagowie rozpoczęło się 9 grudnia 1347 roku, od przekazania im w zastaw przez margrabiego bran­denburskiego Ludwika Wittelsbacha

Mosina – Dwór

Dwór znajduje się w północno-zachodniej części miejscowości, na niewielkim wyniesieniu terenu, po zachodniej stronie drogi prowadzącej do Dębna Lubuskiego. Budowla zlokalizowana jest w obrębie dawnego założenia folwarcznego złożonego z historycznych budynków gospodarczych i zamyka dziedziniec od strony północno-wschodniej. W sąsiedztwie budynku, po stronie południowej, znajduje się niewielki park dworski zachowany

Skip to content