Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Architektura rezydencjonalna

Drzonów – Pałac

Pałac usytuowany jest w centrum wsi, po północnej stronie lokalnej drogi ze Świdnicy do Leśniowa Wielkiego. Budynek zlokalizowano w południowej części zespołu pałaco­wo-parkowego. Jego sąsiedztwo od północnego-wschodu stanowi park z małym stawem, od wschodu teren kościoła, a od południa droga ze Świdnicy do Leśniowa Wielkiego. Po zachodniej stronie pałacu znajduje

Iłowa – Pałac

Pałac w Iłowej wchodzi w skład zespołu złożonego z parku otaczającego od północy, po­łudnia i wschodu oraz odsuniętych nieco od rezydencji budynków gospodarczych, usytu­owanych po stronie południowo-zachodniej i rozmieszczonych w kształcie litery L. To wła­śnie przez bramę przejazdową jednego z budynków gospodarczych prowadzi obecnie głów­ny wjazd na teren założenia. Budynek pałacu otacza kanał zasilany wodą przepływającej rzeczki Czernej, wydzielając rezydencję od pozostałych zabudowań. Od strony

Klenica – Dwór i pałac

Dwór Dwór zwany domem gościnnym usytuowany jest w południowo-zachodniej części wsi i należy do zespołu pałacowo-folwarczno-parkowego. Położony jest między podwórzem gospodarczym zlokalizowanym od zachodu, a ogrodem, za którym od wschodu leży park krajobrazowy z pałacem wzniesionym w 1884 roku. Budynek jest użytkowany i pełni funkcję mieszkalną. W roku 1649 dobra

Krosno Odrzańskie – Zamek

Zamek położony jest na północno-wschodnim obrzeżu starego miasta, na lewym, niskim brzegu Odry. Krośnieński zamek został wzniesiony na początku XIII wieku, w sąsiedztwie rozwijającego się ośrodka miejskiego. Murowana warownia zastąpiła wcześniejszą, drewnianą budowlę obronną, położoną w innym miejscu. Już za panowania Henryka Brodatego (1202-1238) zamek stał się ważną przygraniczną warownią

Lubsko – Zamek

Zamek wraz z parkiem krajobrazowym położony jest w północno-zachodniej części stare­go miasta. Granicę wschodnią założenia wyznacza ulica Zamkowa, natomiast od zacho­du i północy, odnogi rzeki Lubszy. Główny wjazd do zamku, ulokowanego na niewielkim wzniesieniu, prowadzi od strony wschodniej przez przejazd w budynku bramnym. Założe­nie zamkowo-parkowe jest użytkowane przez Dom Pomocy

Mokra – Dwór

Miejscowość Mokra położona jest w odległości 8 km na północny – wschód od Lubska. Zespół folwarczny usytuowany jest we wschodniej części wsi, po wschodniej stronie drogi prowadzącej ze Starej Wody do Chocimka. Założenie podzielone jest na część gospodarczą i rezydencjonalną. Po jego wschodniej stronie znajduje się obszerne podwórze gospodarcze o

Osiecko – Dwór

Dwór wraz z zabudową folwarczną i nieistniejącym dziś parkiem po północno-wschodniej stronie, znajduje się w centralnej części wsi o układzie owalnicowym, na wschód od ko­ścioła. Fasadą zwrócony jest w stronę prostokątnego dziedzińca, przez który prowadzi do­jazd do dworu. Rozległy dziedziniec wyznaczają zabudowania gospodarcze, rozlokowane na jego skrajach. Od średniowiecza, dokładnie

Przybymierz – Dwór

Zlokalizowana nad ujściem strumienia do rzeki Brzeźnicy miejscowość Przybymierz leży przy trakcie łączącym Żagań z Nowogrodem Bobrzańskim. Popularnie nazywana dwo­rem, karczma położona jest w centrum wsi, w pobliżu kościoła. Obecnie budynek jest w rękach prywatnych. Źródła do historii miejscowości i budynku karczmy są skromne. Pierwszy raz Przybymierz wzmiankowany został w

Rzepin – Dwór

Rzepin (niem. Reppen) położony jest na północno-zachodnim skraju Puszczy Rzepiń­skiej, po północnej stronie drogi krajowej nr 2 Warszawa-Słubice. Czytelny, średniowiecz­ny układ urbanistyczny od wschodu posiadał naturalną granicę, przebiegającej południko­wo rzeczki Ilanki. Z pozostałych stron otoczony został potrójnym pasem wałów z dwiema fosami, które w XVIII wieku zasypano i założono ogrody.

Stara Jabłona – Dwór i zespół folwarczny

Zespół folwarczny zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części wsi, po południo­wej stronie drogi Nowe Miasteczko – Przemków. Dwór, odsunięty od podwórza gospo­darczego na południe, zajmuje współcześnie wyodrębnioną posesję o kształcie nieregular­nego pięcioboku. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana jest w 1305 roku jako Jablona Antiqua. Na począt­ku XV wieku właścicielem Starej Jabłony

Skip to content