Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Architektura rezydencjonalna

Lubinicko, gm. Świebodzin, pow. świebodziński – dwór i pałac

W dwuczłonowym założeniu, starszym jest klasycystyczny dwór, powstały ok. 1800, prostokątny w planie, parterowy, nakryty dachem naczółkowym. W 1886 po jego zachodniej stronie wzniesiony został, usytuowany poprzecznie, parterowy budynek, zespolony z dworem łącznikiem z reprezentacyjnymi schodami i dwiema ośmiobocznymi wieżyczkami o cebulastych hełmach. Nowy człon, na elewacjach zdobiony jest neorenesansowym

Lubieszów, gm. Nowa Sól, pow. nowosolski – dwór

Architektura obiektu określa jego metrykę na czas ok. 1900. Budowla jest murowana, założona na planie prostokąta z pozornymi ryzalitami po środku dłuższych boków, parterowa na wysokim podpiwniczeniu, z piętrową partią ryzalitową, nakryta dachami dwuspadowymi o wysuniętych okapach. Bryłę urozmaica dodatkowo ganek z tarasem balkonowym i zadaszone schody.

Lubień, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki – pałac

Pierwotny dwór z 2. poł. XVIII w., został ok. 1830 przebudowany w rezydencję, a obecny wygląd uzyskał w wyniku ponownego przekształcenia i powiększenia ok. 1900. Był remontowany w 1997. Obiekt, bez wyraźnych cech stylowych, jest murowany, na planie prostokąta z ryzalitem od zachodu i cylindryczną wieżą w północno-zachodnim narożniku, piętrowy,

Lipna, gm. Przewóz, pow. żarski – pałac

Wzniesiony w XVIII w., został w 2. poł. XIX w., przebudowany w duchu neoklasycyzmu i powiększony o skrzydło. Jest murowany, na planie litery L, jednoipółtoratraktowy, piętrowy, nakryty dachami dwuspadowymi. Fasadę akcentuje na osi pseudoryzalit z prostym portykiem, zwieńczonym wystawką ujętą w spływy wolutowe.

Lipinki Łużyckie, pow. żarski – pałac

Eklektyczna architektura pałacu, o elewacjach zdobionych bogato detalem, wystawia mu metrykę: kon. XIX w. Należący do dóbr folwarku dolnego, jest budowlą murowaną, prostokątną w planie, piętrową z użytkowym poddaszem, nakrytą dachem mansardowym. O reprezentacyjnym charakterze obiektu świadczy jego fasada, zaakcentowana na osi centralnej pozornym ryzalitem z wejściem ujętym portalem kolumnowym,

Lipinki Łużyckie, pow. żarski – dwór (ul. Parkowa 2)

Przynależny do folwarku dolnego, barokowy dwór, wzniesiony w 1754, w czasie remontu w 1992 został zubożony wskutek skucia lizen i obramień okiennych. Jest murowany, prostokątny w rzucie, dwutraktowy, piętrowy z dachem czterospadowym. Po okazałym niegdyś portalu, pozostał tylko, umieszczony w nadprożu, kamienny herb fundatorów obiektu – von Blankensteinów.

Lipinki Łużyckie, pow. żarski – dwór (ul. Główna 23)

 Pierwotnie była to siedziba rodowa Schönaichów, wzniesiona w kon. XV w. w postaci wieży mieszkalnej, trzykondygnacyjnej, na planie kwadratu. W 2. poł. XVIII w. zbudowany został barokowy dwór, w obręb którego włączono wieżę. Równocześnie zasypano fosę i założono park. Dwór związany z folwarkiem górnym, jest murowany, prostokątny w rzucie, piętrowy,

Lgiń, gm. Wschowa, pow. wschowski – pałac

Wybudowany ok. poł. XIX w. przez rodzinę Kęszyckich w stylu nawiązującym do klasycyzmu. Pałac jest murowany, w planie prostokątny z cylindrycznymi wieżami w narożach południowego boku, parterowy z mieszkalnym półpiętrem, nakryty dachem dwuspadowym. Trzykondygnacyjne wieże zwieńczone są tarasami. Elewacje zdobione są boniowaniem, a fasada wzbogacona pozornym ryzalitem z wejściem poprzedzonym

Letnica, gm. Świdnica, pow. zielonogórski – dwór

Wzniesiony w XVI w. dla Christopha Köstlitza, został przebudowany w 1735 i ponownie w 1867, z zatarciem cech stylowych. Jest murowany, prostokątny w planie dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachem naczółkowym. Część pomieszczeń w parterze ma sklepienia kolebkowe i krzyżowe. Wejście w fasadzie poprzedzone jest półkolistym w rzucie gankiem, z balkonem w

Leszno Górne, gm. Szprotawa, pow. żagański – dworek

Wzniesiony ok. 1800 w stylu klasycystycznym. Murowany na planie prostokąta, piętrowy. Fasadę urozmaica założony półkoliście ganek.

Skip to content