Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kategoria Zabytków: Architektura sakralna

Przyczyna Górna – kościół filialny pw. św. Jerzego

Kościół parafialny w Przyczynie Górnej wzmiankowany jest w 1345 roku. Zachowana budowla powstała ok. poł. XIV wieku dla miejscowej parafii św. Jerzego. Kamienny mur z ceglano-kamienną gotycką bramą otoczył teren przykościelny, na którym funkcjonował miejscowy cmentarz. Charakterystyczna, krępa, jak gdyby wrośnięta w ziemię bryła salowej świątyni z prezbiterium i prostą wieżą od zachodu na osi budowli, z przylegającą od północy zakrystią, scaloną z prezbiterium wspólnym dachem, sprawia wrażenie budowli

Gościkowo – Paradyż – kościół pocysterski pw. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Rewaloryzacja pocysterskiego zespołu klasztornego w Gościkowie – Paradyżu, podjęta w latach 50. i 60. XX w., kontynuowana była w latach 90. XX w. i prowadzona jest w ostatnich latach.  Wzniesione w początkach lat 30. XIII w. opactwo jest  jednym z najcenniejszych i najstarszych tego typu zespołów województwa lubuskiego. W jego skład wchodzi wczesnogotycki kościół klasztorny, który pomimo późniejszych przebudów zachował swój pierwotny charakter. Przeprowadzona w połowie XVIII wieku barokizacja, przypisywana wybitnemu architektowi królewskiemu Marcinowi

Święty Wojciech – Kościół fil. p.w. Św. Wojciecha

Wieś o układzie ulicowo-placowym położona jest w zakolu rzeki Obry w odległości 1,5 km na zachód od miasta Międzyrzecza. Najdawniejsze dzieje miejscowości związane są ze wzniesionym tu w 1001 r. eremem benedyktyńskim. Ten pierwszy na ziemiach polskich klasztor był miejscem działalności, a w 1003r. męczeńskiej śmierci miejscowych zakonników, znanych odtąd,

Żagań – Kościół św. Piotra i Pawła

Historia kościoła sięga 1272 roku, kiedy to książę Konrad Garbaty sprowadził do Żagania zakon franciszkanów. W niewiele lat później wybudowali oni niedaleko murów miejskich kościół i klasztor. Niecałe 200 lat cieszyła się świątynia spokojem, w 1485 roku została odbudowany po pożarze. W 1539 roku przeszła w ręce gminy ewangelickiej. Wówczas,

Chlastawa – Zespół kościelny p.w. Wniebowzięcia NMP

Początki kościoła w Chlastawie nie są znane. Można przyjąć, na podstawie zachowanych informacji, iż obecny, ufundowany w roku 1637 r. przez Radislausa Miesitschka / Budzisława na Mesczykowie, Męczyckiego?/ i jego żonę Małgorzatę z Brudzewskich, obiekt, zbudowano na miejscu istniejącej tu wcześniej kaplicy, zniszczonej w roku 1635 przez pożar. Po ponownej

Żary – Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Budowę kościoła rozpoczął Ulryk von Dewin, na początku XIII wieku /1207/. Dopiero jednak w 1309 roku odnotowane zostało poświęcenie chóru. Nawę główną zaczęto wznosić w 1401 roku, a około 1430 zamknięto sklepienia. Pierwotne założenie uległo zniszczeniu przez pożar w 1684 roku. Odbudowa trwała do 1694 roku pod nadzorem mistrza budowlanego

Dobiegniew – Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla

Metryka fary miejskiej w Dobiegniewie sięga XIV wieku. Gotycką świątynię wzniesiono w okresie średniowiecza, w którym doszło do powstania miasta i jego znacznego rozwoju. Pomimo wielokrotnych pożarów jakie nawiedzały miasto, kościół przetrwał do naszych czasów. Pierwsza wzmianka o kościele dobiegniewskim została zawarta w dokumencie z 1335 r., opisującym fakt przekazania

Drezdenko – Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego

Zanim w 1902 r. wzniesiono obecny kościół parafialny, wcześniej w mieście istniała średniowieczna fara. Po dwukrotnym spaleniu farę rozebrano. W 1755r. wybudowano nowy kościół ryglowy, który istniał do wieku XIX. Kiedy również i tę świątynię rozebrano, na jej miejsce wybudowano istniejący murowany neogotycki kościół. Projekt nowej świątyni opracował znany berliński

Goraj – Kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej

Kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej znajduje się we wschodnim krańcu osady. W obecnym kształcie został zbudowany w 1679 r. z fundacji Sebastiana z Kolna Prusimskiego. Po 1888 r. ścianę północną wzmocniono szkarpami. W 1945 r. wnętrze zostało częściowo zniszczone przez stacjonujące tu wojska radzieckie (w kościele urządzono m.in. stajnię). Świątynia

Gorzów Wlkp. – Kościół katedralny p.w. WNMP

Główna świątynia miejska w Gorzowie Wlkp., będąca od 1946 roku w randze kościoła katedralnego. Jest najstarszą i najokazalszą budowlą sakralną w mieście. Świątynia powstała w wyniku długotrwałego procesu budowlanego, podjętego w okresie średniowiecza, w pełni ukształtowana pod koniec XV stulecia, uzyskała kształt trzynawowej, gotyckiej pseudobazyliki z dwuprzęsłowym prezbiterium i potężnym

Skip to content