Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Chotków

Późnorenesansowa żelazna krata

Pomiędzy 02.07.1973 r. a 19.04.2010 r. z kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Chotków, w  pow. żagańskim, zaginęła krata  wpisana do Księgi B rejestru zabytków pod nr 92 poz. 14 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 02.07.1973 r. Zaginęły trzy elementy późnorenesansowej  kraty, pierwotnie

Zaginięcie pary barokowych wazonów ołtarzowych

Pomiędzy  20.11.1964 r. a 02.07.1973 r. z kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Chotków, w  pow. żagańskim, zaginęła  para barokowych,  wazonów ołtarzowych. wykonanych z cyny. Stopa wazonów  gładka, okrągła z niewielką kryzą, wypukła, zwężająca się uskokowo ku górze.  Trzon cienki, złożony z dwóch wklęsłych pierścieni rozdzielonych niewielką

Zaginięcie barokowego popiersia

Przed 19.04.2010 r. z kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Chotków, w  pow. żagańskim, zaginęło  drewniane popiersie, wpisane do Księgi B rejestru zabytków pod nr 92 poz. 31 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 02.07.1973 r. Późnobarokowe, antykizujące,   popiersie kobiety umieszczone było na ambonie. 

Badania wykopaliskowe na terenie wiejskiej siedziby rycerskiej w Chotkowie

W drugiej połowie sierpnia Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza prowadziło rozpoznawcze badania archeologiczne na terenie wiejskiej siedziby obronnej w Chotkowie w gminie Brzeźnica. Prace wykonano na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, a asumptem ich wykonania było doniesienie wójta gminy Brzeźnica Jerzego Adamowicza o odkryciu w trudno dostępnej lokalizacji

Remont dachu kościoła w Chotkowie

W kościele w Chotkowie pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zakończono remont dachu w zakresie obejmującym wymiany okrycia połaci północnej na nowe z dachówki ceramicznej karpiówki. Na prace te Parafia uzyskała dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wczesnogotycki kamienny kościół wzniesiono w 2. poł. XIII w. W 1. poł. XVI

Chotków, gm. Brzeźnica, pow. żagański – dwór

Wzniesiona w poł. XVI w. renesansowa siedziba rodziny von Nostitz, otoczona prostokątnym w obrysie murem z bastejami w narożach, została w 1709 przekształcona w rezydencję barokową. W 80. latach XX w., gdy obiekt był w posiadaniu PGR, przeprowadzono remont. Obecnie stanowi własność prywatną, lecz nie jest użytkowany. Dwór jest murowany,

Chotków, gm. Brzeźnica, pow. żagański – kościół parafialny pw. Narodzenia NMP

Wczesnogotycki kościół po 1539, gdy przejęli go protestanci, został powiększony przez poszerzenie prezbiterium do szerokości nawy i przesklepiony. Zapewne wraz z tym dobudowano wieżę. W okresie baroku została dobudowana zakrystia i przekształcone okna. Jest orientowany, murowany z kamienia, jednoprzestrzenny na planie prostokąta, z wieżą i zakrystią od południa, nakryty dachem

Zakończenie kolejnego etapu remontu kościoła w Chotkowie

W kolejnym etapie remontu zabytkowej świątyni w Chotkowie wykonano remont dachu nad zakrystią, przywracając jego pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki. Dokonano również naprawy i wzmocnienia elementów drewnianej konstrukcji wieży. Prace zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Chotków – kolejny etap prac remontowych w kościele parafialnym

Rozpoczęto kolejny etap prac remontowych przy kościele parafialnym w Chotkowie. W ramach III etapu wykonywane zostaną m.in. prace w zakresie wymiany pokrycia dachowego na dachu zakrystii, naprawy i wymiany uszkodzonych elementów  drewnianej konstrukcji we wnętrzu wieży. Prace realizowane są ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Chotków – II etap remontu prac przy kościele parafialnym

Rozpoczęto II etap prac remontowych przy kościele  parafialnym pw. Narodzenia NMPobejmujących sklepienia, nadproża, łuk tęczowy. Prace polegają m.in na wzmocnieniu konstrukcji sklepień włóknami węglowymi, wzmocnieniu łuku tęczowego poprzez zakotwienie murowanej konstrukcji do belki żelbetowej, a także przemurowaniu uszkodzonych nadproży otworów okiennych. Inwestycja realizowana jest ze środków finansowych przyznanych przez Ministra

Skip to content