Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Czetowice

Prace remontowo-konserwatorskie w kościele w Czetowicach

W kościele w Czetowicach w gm. Krosno Odrzańskie prowadzone są prace remontowe i konserwatorskie. Obejmują one wnętrze świątyni – prezbiterium. W ubiegłym roku wykonano renowację stolarki okiennej oraz drzwi, którym przywrócono pierwotną kolorystykę. Obecnie trwają prace w prezbiterium, obejmujące naprawę spękań i uzupełnienia tynków z zastosowaniem tynków wapiennych oraz pomalowanie

Czetowice, gm. Krosno Odrzańskie, pow. krośnieński – kościół filialny pw. MB Bolesnej

Wzmiankowany w 1308, jako należący do diecezji poznańskiej, w czasie reformacji został przejęty przez protestantów, którzy w XVI w. Wznieśli obecną budowlę, powiększoną w 1654 o wieżę, a w XIX w. o kruchtę. Kościół jest orientowany, murowany, salowy o trójbocznym zamknięciu od wschodu, z cylindryczną wieżą od zachodu, nakryty dachem

Skip to content