Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace remontowo-konserwatorskie w kościele w Czetowicach

W kościele w Czetowicach w gm. Krosno Odrzańskie prowadzone są prace remontowe i konserwatorskie. Obejmują one wnętrze świątyni – prezbiterium. W ubiegłym roku wykonano renowację stolarki okiennej oraz drzwi, którym przywrócono pierwotną kolorystykę. Obecnie trwają prace w prezbiterium, obejmujące naprawę spękań i uzupełnienia tynków z zastosowaniem tynków wapiennych oraz pomalowanie ścian i sklepienia w oparciu o wyniki badań konserwatorskich. Nadzór nad pracami prowadzi Pani Paulina Celecka.
Kościół w Czetowicach wzniesiono w XVII w., w 1654 r. dostawiono od zachodu cylindryczną wieżę, zaś w XIX  w. dobudowano zakrystię od wschodu oraz przekształcono okna nadając im ostrołukowy wykrój. W 2009 r. wykonano remont elewacji i dachu. Obecnie prowadzone są prace we wnętrzu świątyni mające przywrócić jej dawny charakter.
Kościół filialny pw. MB Bolesnej w Czetowicach wzmiankowano już w 1308 r., jako należący do diecezji poznańskiej, w czasie reformacji został przejęty przez protestantów, którzy w XVI w. wznieśli obecną budowlę, powiększoną w 1654 r. o wieżę, a w XIX w. o kruchtę. Kościół jest orientowany, murowany, salowy o trójbocznym zamknięciu od wschodu, z cylindryczną wieżą od zachodu, nakryty dachem dwuspadowym załamanym od wschodu. Wieżę wieńczy hełm w kształcie dzwonu z latarnią. We wnętrzu, przekrytym sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, znajduje się późnorenesansowy ołtarz, rzeźbiony w kamieniu, w kształcie tryptyku.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content