Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Grabno

Grabno, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki – dwór

Architektura dworu pozwala określić czas jego budowy na 1. ćw. XX w. Rozbudowa dokonana po 1945 zniekształciła bryłę obiektu. Pierwotny wygląd zachowany od strony ogrodowej przedstawia budowlę parterową, nakrytą wysokim dachem mansardowym z dwoma rzędami wystawek, przechodzących też w płaszczyznę stożkowatego zadaszenia szcześciokolumnowego portyku, poprzedzonego schodami lustrzanymi. Dwór jest adaptowany

Grabno, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki – kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca

Kościół, pierwotnie ewangelicki, pochodzi z ok. poł. XIX w.; neoromański, orientowany, na planie prostokąta, z przylegającą od zachodu drewnianą wieżą z 1699, konstrukcji słupowej, nakrytą dachem czterospadowym.

Grabno – Dwór

Na terenie zespołu folwarcznego, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części wsi jest posadowiony dwór. Budynek dworski zajmuje północno-zachodni narożnik pierwot­nego dziedzińca gospodarczego, fasadą zwrócony na wschód – ku dziedzińcowi gospodar­czemu. Od zachodu, do dworu przylega niewielkie założenie parkowe o charakterze swo­bodnej kompozycji. Od strony wschodniej zachowała się brama wjazdowa na teren zespo­łu,

Skip to content