Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Gubin

Gubin – Forum „Perspektywy Fary”

W  dniach 3-4 czerwca 2011  r. w  ramach III  Gubińskiego Forum –  „Perspektywy Fary”, zorganizowanego przez  Burmistrza Miasta Gubina Bartłomieja Bartczaka, z  inicjatywy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Barbary Bielinis-Kopeć odbyły  się dwie konferencje: polsko-niemiecka konferencja „Kościół Farny –  serce Euromiasta Gubin-Guben” oraz  konferencja przygotowana przez  Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary: „Naukowe badanie dóbr kultury w  regionie przygranicznym i  ich  modelowe zastosowanie w  życiu publicznym”. Wyniki prowadzonych

Gubin – konferencja

W  dniach 03-04.06.2011  r. w  Gubinie odbędzie  się konferencja pt.  Naukowe badanie dóbr kultury w  regionie przygranicznym i  ich modelowe zastosowanie w  życiu publicznym. PROGRAM KONFERENCJI 03.06.2011r., Galeria „Ratusz”,  Gubin 16.00 Międzynarodowy konkurs architektoniczny podstawą przyszłego ukształtowania Gubińskiej Fary 04.06.2011 r., Galeria „Ratusz”, Gubin 12.30 Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary –  cele i  planowane działania. Prowadzący:  mgr  Anna Dziadek, mgr  Janusz Gajda 15.00 Wykopaliska

Gubin – badania archeologiczne w farze

W  trakcie nadzoru archeologicznego nad  pracami ziemnymi, związanymi z  realizowanym projektem „Wieża Kościoła Farnego w  Euromieście Gubin-Guben” oraz  planowanym obniżeniem poziomu posadzki w  kruchcie, odkryto relikty dwu wcześniejszych budowli sakralnych istniejących w  tym  miejscu. Są  to  pozostałości partii wejściowych kościoła wczesnogotyckiego (XIV  w.) i  późnoromańskiego (pierwsza połowa XIII  w). Bardzo dobrze zachowane fragmenty pierwszej (XIV  wiecznej) świątyni odsłonięto już  na  głębokości 65-70  cm poniżej dwudziestowiecznego poziomu użytkowego

Gubin – odkrycie historycznej dekoracji malarskiej elewacji

W   trakcie prac związanych z  remontem elewacji budynku przy  ul.  Piastowskiej  18 w  Gubinie odkryte zostały wyjątkowe w  swoim charakterze dekoracje malarskie zdobiące elewacje tej,  pochodzącej z  przełomu XIX i   XX  w. budowli. Czytelna jest  kompozycja ornamentalna w  postaci wici roślinnej zdobiąca fryz pod  trójkątnym naczółkiem wieńczącym fasadę. Należy podkreślić unikatowość tego  odkrycia. Dotąd podobne dekorację odkryto tylko  na  dwóch zabytkach – willi przy  ul.  B.Chrobrego  2 w  Zielonej Górze oraz  budynku

II Gubińskie Forum Perspektywy Fary

W dniu 5 czerwca  2010  r. odbędzie  się w   Gubinie II  Gubińskie Forum-Perspektywy Fary. Inicjatywę zorganizowania Forum, służącego szerszej wymianie poglądów na  temat przyszłości gubińskiej fary, największej zabytkowej świątyni w  woj.  lubuskim, która  pozostaje w  ruinie od  czasu II  wojny światowej, podjął Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz  z  Burmistrzem Gubina. Pierwsze spotkanie grupy specjalistów i  osób zainteresowanych dalszymi losami zabytku, odbyło  się w  czerwcu ubiegłego roku. W  zamyśle organizatorów otwierało ono  cykl

Gubin – Ratusz

Mimo powtarzanych w latach 1298, 1311, 1367 przywilejów, budowę ratusza podjęto dopiero w 2 poł. XIV w. Wzniesiono wówczas, w sąsiedztwie kościoła farnego, piętrowy budynek na planie prostokąta o jednej sali we wszystkich kondygnacjach i ostrołukowym podcieniu w przyziemiu, od strony zach. Sklepienia krzyżowe piwnicy i wyższych kondygnacji oparto na

Gubin – Obwarowania miejskie

Pierwsza wzmianka źródłowa z 1301r. mówi o wałach ziemnych z palisadą i obiegającą je fosą. System ten istniał jeszcze w 1311r., gdy margrabia Waldemar nadał miastu prawo zmiany monety raz w roku, a uzyskany dochód pozwolił przeznaczyć na budowę murów miejskich o wysokości 7m, wzmocnionych 18-stoma czatowniami zwieńczonymi krenelażami ,które

Festyn archeologiczny w Dankowie

              W dniu 11 lipca 2009 r. odbył się w Dankowie Festyn Archeologiczny, w ramach którego Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich zorganizował konferencję naukową pt. „Danków poprzez wieki”.             Pan Tadeusz Feder Burmistrz Strzelec Krajeńskich zaprezentował zasoby dziedzictwa kulturowego na terenie gminy  oraz przedstawił ideę sprawowania opieki nad zabytkami przez władze samorządowe. Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze

Gubińskie forum „PERSPEKTYWY FARY”

W dn. 6 czerwca 2009 r. od godz. 11.00 do godz. 14.00 w Sali Widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury przy ul. Westerplatte 14  w Gubinie. W programie forum przewidziano prezentacje:  „Koncepcja rozwoju i działania  – Fara gubińska”  F. Schwartze, „Założenia konserwatorskie dla Fary w Gubinie” stanowisko Rady Naukowej  Odbudowy Fary w

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „RUINY ZABYTKÓW SAKRALNYCH – OCHRONA I ADAPTACJA DO NOWYCH FUNKCJI” 6 – 8 listopada 2008 r. Gubin Patronat konferencji: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Niemiecki Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Organizatorzy: 1.Fundacja ”Fara Gubińska – Centrum Spotkań polsko-niemieckich” 2.Krajowy Ośrodek Badań i

Skip to content