Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Gubin

Gubin – najstarszy zachowany w elektrowniach wodnych hydrozespół z turbiną Kaplana

W związku z modernizacją elektrowni wodnej w Gubinie, związaną m.in. z wymianą wyposażenia technologicznego, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przeprowadzili oględziny, podczas których stwierdzono, że w obiekcie zachował się jeden zabytkowy hydrozespół I – turbina Kaplana z 1925 r., a pozostałe turbiny zostały wymienione na współczesne, wyprodukowane

Znalezienie średniowiecznego typariusza

Dlaczego warto patrzeć pod nogi? O niezwykłym szczęściu może mówić nasza koleżanka z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, która w marcu 2021 r. w pobliżu swojego domu przypadkowo znalazła cenny zabytek. Po wstępnych oględzinach okazało się że jest to średniowieczny tłok pieczętny tzw. typariusz. Stempel ma kształt kolisty

Gubin, pow. krośnieński – domy mieszkalne

Staromiejska zabudowa mieszkalna została zniszczona w 1945 r. Poza tą strefą zachowały się liczne domy, w przewadze pochodzące z 4 ćw. XIX i pocz. XX w. o architekturze eklektycznej i secesyjnej. Przy ul. Jedności Robotniczej 6 zachował się dom z 1820, piętrowy, murowany, w drugiej kondygnacji w konstrukcji szkieletowej, nakryty

Gubin, pow. krośnieński – ratusz

Mimo otrzymanego w 1298 przywileju na budowę ratusza, wzniesiono go później – w 2. poł. XIV w. W 1502 został powiększony o część wschodnią z wieżą. Równocześnie do ściany północnej dostawiono dom kupiecki, który z czasem stał się częścią ratusza. Zagrożony katastrofą dom rozebrano i w 1672 wzniesiono na jego

Gubin, pow. krośnieński – mury obronne

Wzniesione w 1. poł. XIV w. z cegły, posiadały trzy bramy, strzegące wylotów dróg do Chociebuża (Klasztorna), Krosna (Krośnieńska) i Żar (Ostrowska). W latach 1523 –1544 bramy wzmocniono bastejami i barbakanami. Od czasu wojny trzydziestoletniej mury znajdowały się w złym stanie. W XVIII–XIX w. zostały rozebrane wraz z bramami. Ocalały

Gubin, pow. krośnieński – kościół parafialny pw. Trójcy Świętej (ul. Królewska 1)

Zbudowany w 1860 staraniem gminy katolickiej, został w 1930 powiększony. Wyróżniającym akcentem skromnej architektury kościoła jest niezwykle smukła, wyniosła wieża z ostrosłupowym hełmem.

Gubin, pow. krośnieński – dawny kościół farny (Rynek)

Zniszczony w 1945, nie został dotąd odbudowany. Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone w 1971 przez Czesława Lasotę i Jerzego Rozpędowskiego wyjaśniły dzieje kościoła. Pierwotna bazylika późnoromańska z ok. 1230 została w kon. XIII (prezbiterium) i w XIV w. zastąpiona większym założeniem gotyckim, które w XV–XVI w. Wymieniono na jeszcze okazalszą budowlę późnogotycką.

Gubin, pow. krośnieński – miasto

U progu XIII w. Gubin był znaczącym skupiskiem osadniczym o charakterze rzemieślniczo-handlowym, co zawdzięczał położeniu przy przeprawie prze Nysę Łużycką ważnego traktu z Wielkopolski do południowych Niemiec. Rozwojowi osady sprzyjało poświadczone źródłowo w 1211 posiadanie prawa składu soli. W 2. dekadzie XIII w., z inspiracji Henryka Brodatego nastąpiła lokacja przestrzenna

Spotkanie poświęcone odbudowie willi projektu Ludwiga Miesa van der Rohe w Gubinie

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gubinie odbyło się spotkanie poświęcone odbudowie willi zaprojektowanej przez Ludwiga Miesa van der Rohe dla gubińskiego fabrykanta Ericha Wolfa. Willa została wniesiona w 1926 r.  Przy tej realizacji architekt po raz pierwszy zastosował nowatorską koncepcję przestrzenną oraz materiały budowlane, które

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków z wizytą w Guben

W dniu 13 lutego 2018 r., na zaproszenie Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Fary Gubińskiej, Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków odwiedziła Guben i spotkała się z Panem Guenterem Qielem Prezesem Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyła Pani Anna Dziadek Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oddział w Zielonej Górze. Omawiano min., plany

Skip to content