Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Gubin

Europejski Związek Parków Łużyckich powiększony o nowych partnerów

W dniu 24 lutego 2018 r. na zamku w Bad Muskau na terenie Kraju Związkowego Saksonia odbyło się uroczyste przyjęcie nowych partnerów Europejskiego Związku Parków Łużyckich, który wzbogaci się o: Park Pałacowy w Zatoniu, Park Książęcy w Żaganiu, Park Pałacowy w Altdöbern w Brandenburgii oraz Park Rododendronów w Kromlau i

Spotkanie w Neuzelle w sprawie ponadgranicznego projektu

W dniu 13 lutego 2018 r. zorganizowano w Neuzelle ostatnie już robocze spotkanie związane z realizacją projektu polskich i niemieckich uczniów szkół w Zielonej Górze, Neuzelle i Poczdamie, przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Konserwatorem Kraju Związkowego Brandenburgia. Polsko-niemiecki projekt „Młode spojrzenie na stare – pałace i dwory

Wiatrowskaz na wieży kościoła farnego w Gubinie

Staraniem niemieckiego Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Fary w Gubinie z Guben na wieży kościoła farnego w Gubinie zamontowano wiatrowskaz, który zrealizowano w oparciu o projekt wyłoniony w konkursie zorganizowanym dla gimnazjalistów z Gubina i Guben. Pomysłodawcą zamontowania wiatrowskazu jest Pan Günter Quiel prezes Stowarzyszenia. W dniu 9 czerwca 2017 r., podczas

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2017 r. zostało przyznanych 5 dotacji na łączną kwotę

 Gubin – dawny kościół farny (Rynek)

Zniszczony w 1945, nie został dotąd odbudowany. Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone w 1971 przez Czesława Lasotę i Jerzego Rozpędowskiego wyjaśniły dzieje kościoła. Pierwotna bazylika późnoromańska z ok. 1230 została w kon. XIII (prezbiterium) i w XIV w. zastąpiona większym założeniem gotyckim, które w XV–XVI w. Wymieniono na jeszcze okazalszą budowlę późnogotycką.

Otwarcie wystawy pt. „Willa Wolfa – prekursorskie dzieło modernizmu” w Starej Farbiarni w Guben

 W dniu 28 czerca 2016 r. w Starej Farbiarni w Guben otwarta została wystawa prezentująca dawną willę fabrykanta E. Wolfa w Gubinie, zniszczoną w trakcie działań wojennych. Stanowiła ona prekursorskie dzieło modernizmu w twórczości wybitnego architekta Miesa van der Rohe. Od kilku lat, staraniem architekta Floriana Mausbacha Prezesa Stowarzyszenia „Architekturpreis”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2010.234.1536 ze zm.) uprzejmie informuje, iż ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie

Spotkanie z brandenburskimi służbami konserwatorskimi

 W dniach 25–26 listopada, na zaproszenie Brandenburskiego Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków i Krajowego Muzeum Archeologicznego, odbyło się spotkanie w Brandenburgu nad Havelą, w którym uczestniczył Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz pracownicy urzędów dziedzictwa kulturowego w Niemczech, Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków, Urzędu Miasta

Otwarcie wystawy w Gubinie

W dniu 6 listopada 2014 r. w Galerii „Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury w Gubinie zorganizowano wernisaż wystawy pt. „Czasy wolnych panów! Szlachta na Dolnych Łużycach”. Ekspozycja zawiera część wystawy pod tym samym tytułem, która była prezentowana w dniach 9 maja – 31 października 2014 w Pałacu Branitz w Cottbus. Od

Konferencja podsumowująca projekt: „Wieża kościoła farnego w Euromieście Gubin-Guben, Fara Gubińska, lata 2010-2014″

W dniach 6-7 czerwca 2014 roku w Galerii Gubińskiego Domu Kultury w Gubinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu: Wieża kościoła farnego w Euromieście Gubin-Guben, Fara Gubińska, lata 2010-2014. Wprowadzenie do konferencji w pierwszym dniu i przypomnienie historii zabytku oraz inicjatyw obywatelskich związanych z jego odbudową przedstawiła dr Barbara Bielinis-Kopeć

Skip to content