Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Gubin

Kradzież zabytkowych paramentów

W  dniu 30.11.2012  r. z  plebanii w  miejscowości na  terenie powiatu żarskiego skradziono sejf, w  którym znajdował się barokowy kielich eucharystyczny i  przynależna do  niego  patena.  Kielich wykonany ze  srebra, złożony jest  ze  stopy, trzonu i  czary, złocony.  Stopa kielicha okrągła, wyniesiona na  cokoliku. Brzeg stopy zaokrąglony, na  nim  cokół z  pierścieniem lekko podcinającym wypukłość stopy. Na  brzegu stopy dwukrotnie, obok siebie, odbity nieokreślony znak złotniczy przedstawiający kartusz

Gubin – konsultacje przed ogłoszeniem międzynarodowego konkursu architektonicznego

Idea odbudowy Gubińskiej Fary od  początku jest projektem polsko-niemieckim i  już  wielokrotnie była  przedstawiana jako  wzorcowy projekt współpracy w  rejonie przygranicznym.   19-go  grudnia 2012  roku, na  zaproszenie Burmistrza Bartłomieja Bartczaka, przyjechali do  Gubina architekci z   Polski i  z  Niemiec w  celu podsumowania przygotowań do  międzynarodowego konkursu architektonicznego, który miasto Gubin zamierza przeprowadzić w  ramach projektu: „Wieża Kościoła Farnego w  Euromieście Gubin-Guben”. Intencją spotkania była  możliwość konsultacji polsko-niemieckich nie  tylko  w  gronie architektów

Gubin – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

W  dniu 31.05.2012  r. w  Galerii Ratusz w  Gubinie odbyło  się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. Przedmiotem oceny Rady była koncepcja projektowa autorstwa Q2 Studio Autorska Pracownia Projektowa z Wrocławia, dotycząca zagospodarowania kwartału zabudowy na działce nr 61 na terenie układu

Gubin – konferencja

W  dniach 31  maja – 2  czerwca 2012  r. w  Gubinie odbyła  się międzynarodowa konferencja naukowa pt.  „Społeczeństwo obywatelskie a  ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim”. Zorganizowana została przez  Gminę Gubin, Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze i  Uniwersytet Europejski Viadrina we  Frankfurcie nad  Odrą, we  współpracy z  Polskim i  Niemieckim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Główne tematy konferencji dotyczyły

Gubin – międzynarodowa konferencja naukowa

W dniach 31.05.-2.06.2012 r. w Gubinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim”. Konferencja organizowana jest przez:  Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, we współpracy z Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony

Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz na terenie zespołów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestu zabytków

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru

Pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku

Zgodnie z § 10  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych /Dz.U. z 2011 nr 165 poz. 987/:   WNIOSEK

Pozwolenia na prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie oraz badania architektoniczne

OSOBY PROWADZĄCE PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE, BADANIA KONSERWATORSKIE ORAZ BADANIA ARCHITEKTONICZNE Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

Gubin – pierwszy od czasu II wojny światowej ślub w farze

W  dniu 27.08.2011 r. w  ruinach fary gubińskiej zawarty został pierwszy od  czasu II  wojny światowej związek małżeński.  Ślubu udzielił Burmistrz Gubina. Wydarzenie to  ma  wymiar symboliczny – w  zrujnowanym w  trakcie działań wojennych zabytku młodzi Niemcy  wstępują na  nową drogę życia. Gubińska fara jest  wspaniałym przykładem integracji Polaków i  Niemców, mieszkańców dawnego miasta, które  podzielono po  1945  roku, tych  starszych, którzy  pamiętają jej  świetność i  tych  młodszych, dla  których jest  ona  symbolem 

Gubin – uroczyste otwarcie siedziby Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr

W  dniu  17  czerwca 2011   roku odbyło  się uroczyste otwarcie budynku przy  ul.  Piastowskiej  18 w  Gubinie, który  stanowi siedzibę Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Otwarcia dokonał Pan  Cz.  Fiedorowicz przewodniczący Euroregionu. W  budynku zrealizowano prace remontowo-konserwatorskie, które  przywróciły dawną willę, wzniesioną w  poł.  XIX  wieku, do  dobrego stanu technicznego.  W  zabytku wykonano remont wnętrz oraz  elewacji, na  których odkryte zostały dekoracje malarskie w  formie fryzu z  wici roślinnej –  winne grono. Motyw ten  należy do  nielicznych wyeksponowanych na  elewacjach

Skip to content