Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Gubin

Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prof. Detlefem Kargiem

W dn. 26 czerwca 2008 r. doszło w Gubinie do roboczego spotkania Barbary Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prof. Detlefem Kargiem Krajowym Konserwatorem Landu Brandenburgia. W spotkaniu uczestniczyli prof. L. Schmidt z Uniwersytetu w Cottbus, J. Bartczak i M. Gierstun z Fundacji Fara Gubińska, G. Quiel ze Stowarzyszenia wspierającego

Życie i twórczość Henrego van de Velde

W dn.17.06.2008 w siedzibie Niemieckiej wspólnoty w Belgii w Brukseli odbyło się spotkanie poświęcone życiu i twórczości Henrego van de Velde. Wydarzenie to było wspólną inicjatywą Przedstawicielstwa Landu Brandenburgii w Brukseli oraz Biura Informacyjnego Województwa Lubuskiego w Brukseli. Belgijski artysta żył i tworzył m.in. w Niemczech, ale jedno z jego

Spotkanie w sprawie ochrony strefy buforowej parku Mużakowskiego

W Parku Mużakowskim w dn. 30-31 maja 2008 r. spotkali się przedstawiciele Międzynarodowej Rady Parku w celu omówienia problematyki dotyczącej ochrony strefy buforowej parku oraz określenia zakresu planowanej ochrony pól Bronowickich. W spotkaniu uczestniczyła Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Anna Jackowska z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

Komunikat

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „RUINY ZABYTKÓW SAKRALNYCH – OCHRONA I ADAPTACJA DO NOWYCH FUNKCJI”, która odbędzie się 6 – 8 listopada 2008 r. w Gubinie Patronat konferencji: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Niemiecki Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Organizatorzy:    1.      Fundacja ”Fara Gubińska – Centrum

Program III Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwarorami Zabytków

W dn. 14 marca 2008 roku odbyła się sesja naukowa „NOWE FUNKCJE W STARYCH MURACH – ADAPTACJE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH” PROGRAM SESJI:     godz.10.00 –10.15– powitanie gości : arch. Jolanta Panz-Burkiewicz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddz. Zielona Góra, Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwatora Zabytków, godz. 10.15 -10.50 – „ Badania architektoniczne

Gubin – Kościół farny

W październiku 2006 roku  zaczął się remont ruin dawnego kościoła farnego w Gubinie. Prace te  kontynuowano w 2007 roku. W tym roku Fundacja Fara Gubińska otrzymała największą dotację spośród innych przyznanych na rzecz lubuskich zabytków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sięgającą 700 tys. zł. Prace zrealizowane w 2007 roku

„Szanse, wizje, nadzieje, przyszłość” w Gubinie

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 7 i 8 września 2007 r. odbyła się w Gubinie polsko-niemiecka konferencja naukowa "Szanse, wizje, nadzieje, przyszłość" poświęcona pozostającej w ruinie od czasów II wojny światowej farze w Gubinie, największej świątyni woj. lubuskiego. Przedmiotem wymiany poglądów i dyskusji, w której wzięli udział liczni

Dolina Dolnej Noteci – krajobraz kulturowy

Podjęto starania aby objąć ochroną prawną Dolinę Noteci, która rozciąga się na terenie trzech województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. W dn. 14 maja 2007 r. w Pile odbyła się debata "Dolina Noteci – perspektywy rozwoju gospodarczego i turystycznego". Uczestniczyło w niej m.in. trzech wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz samorządowcy. Zaprezentowane zostało

Kościół Farny w Gubinie

Po wielu latach w październiku 2006 roku  zaczął się remont dawnego kościoła farnego w Gubinie, który zniszczony od czasu II wojny światowej pozostaje w ruinie. Dzięki grupie aktywnych ludzi, którzy założyli Fundację „Fara Gubińska”, ta największa świątynia województwa lubuskiego ma wreszcie szansę na odbudowę. Budowla sięga swą historią  XII wieku.

Ratusz w Gubinie

We wrześniu 2006 roku zakończyły się prace konserwatorskie i roboty budowlane elewacji dawnego ratusza w Gubinie prowadzone z inicjatywy władz miasta. Poddano konserwacji ceglane elewacje średniowiecznego ratusza, wykonano remont wieńczących je renesansowych szczytów oraz wieży. Ratusz gubiński należy do cennych zabytków architektury regionu. Wzniesiony w 2 poł. XIV wieku, rozbudowany

Skip to content