Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Jabłonów

Remont konserwatorski posadzki we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła miejscowości Jabłów, gm. Brzeźnica, pow. żagański.

Zakończono remont konserwatorski polegający na wymianie posadzki we wnętrzu gotyckiego kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Jabłonowie. Wzmiankowana już w 1376 roku świątynia wpisana jest do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod nr 114. Podczas robót usunięto współczesne, szczelne wylewki cementowe, odsłaniając ceramiczne i kamienne posadzki historyczne. Niestety, zniszczenia spowodowane

Jabłonów – zakończenie prac konserwatorskich przy organach

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy instrumencie organowym z kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja w miejscowości Jabłonów.   Zabytkowe organy z kościoła w Jabłonowie to instrument 14-głosowy o trakturze mechanicznej wpisane są do rejestru zabytków ruchomych pod nr L-B-134, poz. 17. Instrument był zdegradowany przez czynne owady i mocno zanieczyszczony.

Jabłonów, gm. Brzeźnica, pow. żagański – dwór opatów żagańskich

Augustianie mieli tutaj dobra i patronat nad kościołem. W kon. XVIII w. wznieśli dwór, w 1752 przebudowany przez opata Felbigera na rezydencję. W kon. XIX w. obiekt, będący własnością domeny państwowej, przedłużono na zachód. Murowana budowla ma plan prostokątny, jest piętrowa, nakryta dachem mansardowym. Elewacje zdobione są lizenami, nad wejściem

Jabłonów, gm. Brzeźnica, pow. żagański – kościół parafialny pw. św. Andrzeja

Wzmiankowany w 1376, powstał znacznie wcześniej, a w XV i XVI w. został przebudowany i powiększony o wieżę, zakrystię i kaplicę. W XVIII w. powiększono okna. W pocz. XX w. i w latach 1976–1978 był restaurowany. Jest orientowany, murowany, jednonawowy z prosto zamkniętym prezbiterium, zakrystią i kaplicą od północy, kruchtą

Jabłonów – naprawa i uruchomienie zegara na wieży kościelnej

Rozpoczęte zostały prace związane z naprawą i uruchomieniem mechanizmu zegara wieżowego w kościele w Jabłonowie. Prace obejmować będą m.in. oczyszczenie i zabezpieczenie poszczególnych elementów mechanizmu zegara, a także odtworzenie brakujących części. W celu pełnego zabezpieczenia zabytku wykonane zostaną prace naprawcze przy szafie zegarowej. Mechanizm zegara wieżowego w Jabłonowie wykonany został

Jabłonów (gm.Brzeźnica) – prace remontowe i konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Ap.

Rozpoczęto prace remontowe przy elewacjach kościoła i murowanym ogrodzeniu dawnego cmentarza przykościelnego. Ponadto, prowadzone są prace konserwatorskie i restauratorskie przy wykutej w piaskowcu, barokowej figurze św. Andrzeja Apostoła, znajdującej się w zwieńczeniu bramy głównej, prowadzącej do kościoła. W trakcie prac przy elewacjach odsłonięto zamurowane, historyczne otwory okienne, których kształt zostanie

Jabłonów, park dworski

Park dworski w Jabłonowie (niem. Schönbrunn) wchodzi w skład zespołu dworskoparkowo- folwarcznego położonego w środkowej części wsi, po pn. stronie drogi z Żagania do Zielonej Góry. Dominantę założenia stanowi dwór usytuowany przy pd. granicy i zwrócony fasadą w tym kierunku. Od wsch. przylega do niego prostokątny dziedziniec gospodarczy z zabudową

Jabłonów – Dwór

Miejscowość Jabłonów leży przy drodze lokalnej, prowadzącej z Jelenina do Brzeźnicy. Od północnego wschodu otacza dwór podwórze gospodarcze, a od północnego zachodu szczątkowo zachowany park. Pierwsza wzmianka na temat wsi pochodzi z połowy XIII wieku. Stała się wówczas dona­cją dla zakonu augustianów uczynioną przez książąt żagańskich i pozostawała w ich

Skip to content