Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Jędrzychowice

Jędrzychowice, gm. Szlichtyngowa, pow. wschowski – pałac

Barokowa rezydencja, wzniesiona w 1726 staraniem Samuela Mielęckiego, została w 1910 rozbudowana. Remont kapitalny, przerwany po 1989, jest obecnie etapowo kontynuowany. Pałac składa się z dwu prostopadłościennych członów zestawionych ze sobą krótszymi bokami, barokowego i neobarokowego, piętrowych, nakrytych dachami mansardowymi. Elewacje, frontowa i ogrodowa części barokowej zaakcentowane są na osi

Jędrzychowice, gm. Szlichtyngowa, pow. wschowski – kościół filialny pw. św. Jana z Dukli

Gotycka świątynia z XIV w. został powiększona w XV w. o wieżę i zakrystię, w XVII o kaplicę i w XIX o kruchtę. Był remontowany w 1933 i w latach 1966–1967. Od XVII w. do 1945 należał do protestantów. Jest orientowany, murowany z cegły, jednonawowy z prostokątnym w planie prezbiterium,

Jędrzychowice, park pałacowy

Park pałacowy w Jędrzychowicach (niem. Heyersdorf ) położony jest w zach. części wsi i oddalony jest ok. 500 m od drogi, prowadzącej ze Wschowy do Szlichtyngowej. Jest częścią zespołu pałacowo-folwarcznego. Barokowy pałac wraz z oficynami leży w części zach. założenia, a część pd.-wsch. zajmuje folwark z zabudową gospodarczą. Park ma

Jędrzychowice, park dworski

Założenie folwarczne zlokalizowane jest w środkowej części wsi Jędrzychowice, po wsch. stronie drogi prowadzącej ze Wschowy do Szlichtyngowej. Zespół składa się z dwóch części oddzielonych od siebie kompozycyjnie. Po stronie wsch. usytuowane jest prostokątne podwórze zabudowane budynkami gospodarczymi, inwentarskimi i magazynami. W zach. części założenia znajduje się dwór, do którego

Jędrzychowice – Dwór i pałac

Dwór Założenie folwarczne zlokalizowane jest w środkowej części wsi Jędrzychowice, po wschod­niej stronie drogi prowadzącej ze Wschowy do Szlichtyngowej. Zespół składa się z dwóch części oddzielonych od siebie kompozycyjnie. Po stronie wschodniej usytuowane jest pro­stokątne podwórze zabudowane budynkami gospodarczymi, inwentarskimi i magazyna­mi. W zachodniej części założenia znajduje się dwór, do

Skip to content