Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Łęgowo

Miłaków, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski – dwór

Początek budowli dała wieża rycerska, otoczona fosą, wzniesiona ok. 1400, zapewne dla Niclasa Unruha. Mury wieży tkwią w zachodniej części obecnego dworu, powstałego w XVI w. przez rozbudowę wieży. W 1651 przekształcono układ wnętrz, a w kon. XIX w. obniżono dwór o jedną kondygnację i nakryto dachem mansardowym. W czasie

Miłaków, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski – kościół parafialny pw. św. Bartłomieja

Kościół powstał ok. 1600 w wyniku gruntownej przebudowy starszej świątyni, wzmiankowanej w 1295. Renesansowa budowla jest orientowana, murowana, jednonawowa, z zamkniętym prosto prezbiterium, zakrystią od północy, kruchtą od południa i wieżą od zachodu, nakryta dachami dwuspadowymi. Wnętrze przekryte sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi, ma wyposażenie barokowe, a z czasów wcześniejszych gotycką rzeźbę Matki

Łęgowo, gm. Sulechów, pow. zielonogórski – oficyna dworska (obecnie dom mieszkalny nr 55)

Wzniesiona ok. 1840, jest murowana na rzucie prostokąta o wymiarach 11×19 m, dwutraktowa, piętrowa, nakryta dachem naczółkowym.

Łęgowo, gm. Sulechów, pow. zielonogórski – ruiny pałacu

Wzniesiony zapewne z inicjatywy rodziny von Unruh, w 4. ćw. XIX w., otrzymał architekturę eklektyczną z wyraźnym ukłonem w stronę klasycyzmu. Wyremontowany w 1988, został wkrótce zniszczony przez pożar i opuszczony. Jest murowany, piętrowy, prostokątny w planie, dwuipółtraktowy, bez dachu. Elewacje frontową i ogrodową wzbogacają pseudoryzality zwieńczone trójkątnymi przyczółkami.

Miłaków, park dworski

Dawny majątek w Miłakowie (niem. Milkau) zajmuje ok. 2 ha i znajduje się we wsch. części wsi. Obejmuje budynek dworu obronnego z XVI w., obszerne podwórze gospodarcze oraz park. Dwór skierowany jest bokiem do głównego wjazdu na teren majątku. Otoczony jest fosą, dziś już suchą, a z podwórzem połączony jest

Łęgowo, park pałacowy

Zespół rezydencjonalno-folwarczny zlokalizowany jest w centralnej części wsi Łęgowo (niem. Lang Heinersdorf). Park o pow. ok. 6 ha zajmuje obszar w kształcie prostokąta, rozciągniętego w kierunku pn.-pd. Podzielony jest na dwie części przez główną drogę w kierunku Klępsk-Buków. Granicę pn. części parku od wsch. wyznacza droga biegnąca do dawnego domu

Łęgowo – Pałac

Pochodzący z ostatniej ćwierci XIX wieku pałac w Łęgowie założony został w obrębie roz­ległego terenu dawnego folwarku, w północno-wschodniej części wsi. Przed pałacem roz­pościera się park. Za budynkiem pałacu, wokół wielkiego dziedzińca, rozlokowano bu­dynki gospodarcze. Po stronie zachodniej dziedzińca rozplanowano tzw. małe podwórze, a po stronie wschodniej parku ogrody i

Miłaków – Dwór

Dwór w Miłakowie usytuowany jest na wschodnim krańcu wsi, po północnej stronie dro­gi. Zajmuje zachodnią stronę obszernego, nieregularnie rozplanowanego podwórza gospo­darczego, do którego zwrócony jest fasadą. Dwór otoczony obecnie suchą fosą połączony jest z podwórzem mostem z ceglaną balustradą o prostych tralkach, odgrodzony od nie­go ceglanym, pełnym płotem. Od strony

Skip to content