Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Mostki

Mostki, gm. Lubrza, pow. świebodziński – pałac (obecnie szkoła podstawowa)

Dobra ziemskie w Mostkach, wzmiankowane w 1470, pierwszą siedzibę szlachecką otrzymały dopiero w XVII w. Obecny pałac wzniesiony został na zrębach starszego ok. 1880 przez Ferdynanda Heinersdorfa. Zbudowany w manierze eklektycznej, detalem architektonicznym i sztukatorskim odwołuje się głównie do klasycyzmu. Jest murowany, założony na planie prostokąta rozwiniętego o liczne, różnego

Mostki, gm. Lubrza, pow. świebodziński – kościół filialny pw. MB Częstochowskiej

Wzniesiony w 1832, jako ewangelicki, na miejscu wzmiankowanego w 1427, został ok. poł. XIX w. powiększony o wieżę. Był remontowany w 70. latach XX w. i po roku 2000. Stroną prezbiterialną skierowany na północ, salowy z wielobocznym zamknięciem od północy, z wieżą od południa. Wnętrze z emporami, przekryte jest pozornym

Wrzesiny – remont dachu kościoła

Na ukończeniu jest remont dachu korpusu nawowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w miejscowości Wrzesiny, pow. żagański.  Średniowieczna, kamienna świątynia  wzniesiona została w połowie wieku XIII. Z uwagi na zachowane, cenne wartości historyczne, artystyczne i naukowe obiekt jest objęty ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod nr

Mostki – remont dachu kościoła

Rozpoczęte zostały roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego na dachu kościoła filialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mostkach (gm. Lubrza). W ramach prac przewidziano demontaż istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki i montaż nowej analogicznej. Budowla o konstrukcji ryglowej wzniesiona została w 1832 r. z inicjatywy gminy ewangelickiej. W

Mostki, park pałacowy

Miejscowość Mostki (niem. Möstchen), położona jest przy drodze krajowej nr 92. Zespół pałacowy, znajduje się w pd.-zach. części wsi. Granice parku o powierzchni 14,7 ha wyznaczają od pn. pałac z zabudowaniami folwarcznymi, od zach. i wsch. stawy parkowe, drogi wewnętrzne sąsiadujące z otwartymi łąkami – stanowiącymi otulinę parku. Granicę otuliny

Mostki – kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mostkach gm. Lubrza, pow. świebodziński   Miejscowość Mostki, położona na terenie Pojezierza Lubuskiego, przy trakcie prowadzącym z Poznania do Frankfurtu nad Odrą, założona została na planie owalnicowym, obecnie już zatartym. W centrum wsi, w niedalekiej odległości od zespołu pałacowo-folwarcznego znajduje się kościół. Te dwie

Mostki – Pałac

Mostki położone są przy tranzytowej drodze Poznań – Frankfurt nad Odrą, około 10 km na zachód od Świebodzina. Zespół pałacowo-folwarczny znajduje się w centrum wsi, po stronie południowej wspomnianej drogi. Zabudowa zespołu skupia się wokół czworobocz­nego podwórza, którego południowy bok zamyka pałac. Od dziedzińca jest on ogrodzo­ny pasmem niskiej zieleni,

Skip to content