Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Ośno Lubuskie

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy naszym kolegom z Niemiec zabytki, w których prowadzono prace remontowe i konserwatorskie, omawiając ich problematykę, a także wyniki towarzyszących im badań. Byliśmy m.in. na zamku w Słońsku, którego ruiny zostały

Ośno Lubuskie, pow. słubicki – ratusz

Został zbudowany w latach 1842–1844, na miejscu późnogotyckiego, znanego z ikonografii. Zaprojektowany przez Emila Carla Flaminiusa w stylu eklektycznym, jest murowany, trzykondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym, o elewacjach boniowanych, zdobionych sterczynami i motywem krenelażu.  

Ośno Lubuskie, pow. słubicki – mury obronne

Wznoszone etapami od pocz. XIV w., pod koniec tego stulecia zostały wzmocnione basztami łupinowymi, a w pocz. XVI w. basztami cylindrycznymi. Wjazd do miasta zapewniały dwie bramy – Sulęcińska i Frankfurcka, w XVI w. rozbudowane o przedbramia i szyje łączące. W 2. poł. XVIII w. rozebrano warowne węzły przed bramami,

Ośno Lubuskie, pow. słubicki – kaplica pw. św. Gertrudy (ul. Słubicka)

Dawniej szpitalna, obecnie jest własnością komunalną. Późnogotycka, zbudowana w XV w., zachowała bez zmian pierwotny wygląd. Jest orientowana, murowana z cegły, jednoprzestrzenna, zamknięta trójbocznie od wschodu, oskarpowana, nakryta dachem dwuspadowym, załamanym od wschodu. Nad wnętrzem strop drewniany.  

Ośno Lubuskie, pow. słubicki – kościół parafialny pw. św. Jakuba (ul. Różana 6)

Wzmiankowany w 1298 lecz powstały zapewne wcześniej był budowlą bazylikową. W wyniku rozbudowy i przekształceń w XIV i XV w. kościół otrzymał układ pseudobazylikowy, większe prezbiterium i wieżę. Na pocz. XVI w. został powiększony o kaplicę z emporą. Uszkodzony piorunem w 1538 i wypalony w pożarze miasta w 1596, przy

Ośno Lubuskie, pow. słubicki – miasto

Zalążkiem Ośna był targ, powstały w XII w. przy szlaku handlowym z Lubusza do Poznania. Wzmiankowane w 1252, jako miasto, Ośno lokowane było przed 1233 przez biskupa lubuskiego Wawrzyńca, a w pocz. XIV w. powiększone o teren osady targowej i obdarzone prawem magdeburskim. W 1401 biskupie uprzednio miasto przeszło we

Zabezpieczenie zagrożonego odcinka średniowiecznych murów miejskich w Ośnie Lubuskim.

W Ośnie Lubuskim wykonano doraźne zabezpieczenie wychylonego odcinka średniowiecznych murów miejskich i zabezpieczono zniszczony łęk Furty Kapłańskiej. Przedmiotem zabezpieczenia był południowo-zachodni odcinek muru wykonany z kamienia i cegły ceramicznej o długości 47,95 m i wysokości 5,8 m. Mur na całej długości odcinka uległ silnemu wychyleniu na zewnątrz, a od strony

Sesja naukowa w Ośnie Lubuskim

W dniu 05.03.2015 roku w ratuszu w Ośnie Lubuskim odbyła się sesja naukowa pn. „Przez architekturę mówią wieki”. Jej organizatorami była Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim, Burmistrz Ośna Lubuskiego oraz Stowarzyszenie Bractwo św. Jakuba Apostoła Oddział w Ośnie Lubuskim. Wśród prelegentów reprezentowani byli pracownicy Delegatury Wojewódzkiego

Ośno Lubuskie – Colloquia Lubuskie

W dniu 3 marca na sali obrad Rady Miejskiej w ratuszu w Ośnie Lubuskim odbyła się IV Sesja Naukowa z cyklu „Colloquia Lubuskie”. Tematem tegorocznej sesji była parafia Ośno Lubuskie na przestrzeni dziejów, z uwzględnieniem źródeł oraz kontekstów kulturowych. W ramach sesji wystąpili zaproszeni prelegenci z następującymi referatami: – dr

Odkrycie w kościele parafialnym w Ośnie Lubuskim

W trakcie robót budowlanych przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Ośnie Lubuskim, polegających na zeskaleniu podłoża wieży oraz filarów w części zachodniej świątyni, natrafiono na liczne monety i inne znaleziska, związane z dziejami świątyni od XIII do XIX wieku. W ramach inwestycji nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi prowadzony jest

Skip to content