Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Przybymierz

Odkrycie średniowiecznego portalu wejścia głównego kościoła w Przybymierzu.

Podczas prac konserwatorsko-remontowych przy elewacji północnej gotyckiego kościoła  w Przybymierzu odkryto średniowieczną polichromię tworzącą portal wokół północnego wejścia. Z uwagi na rangę znaleziska Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeznaczył środki na bezpieczne odsłonięcie wszystkich zachowanych fragmentów cennej dekoracji, a następie jej utrwalenie  i zabezpieczenie. Podczas odsłaniania obiektu natrafiono także na element

Przybymierz – badania konserwatorskie wnętrza kościoła fil.

Zakończono badania konserwatorskie we wnętrzu gotyckiego kościoła pw. Wniebnowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przybymierzu, gm. Nowogród Bobrzański. W wyniku badań, podczas których wykonano kilkadziesiąt odkrywek sondażowych i schodkowych, identyfikując ok. 8 warstw historycznych nawarstwień, natrafiono na malowane dekoracje roślinne i geometryczne oraz wymalowania w gamie ugrów, błękitów, żółci i bieli.

Przybymierz, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski – dwór

Mimo tak przyjętej nazwy, była to pierwotnie karczma, a obecnie jest budynkiem mieszkalnym. Obiekt powstały w kon. XVIII w., był remontowany w XIX i XX w. Jest murowany, prostokątny w rzucie, piętrowy, nakryty dachem naczółkowym. W pomieszczeniach parteru występują sklepienia kolebkowe z lunetami oraz stropy belkowe. Skromną architekturę budowli urozmaica

Przybymierz, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski – kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP

Zbudowany w XV w., został w następnym stuleciu powiększony o zakrystię i kruchtę, a w XVIII w. przekształcono okna. Gotycka świątynie jest orientowana, murowana z kamienia, jednoprzestrzenna o trójbocznym zamknięciu od wschodu, z zakrystią i kruchtą od północy i wieżą od zachodu. Wnętrze przekryte jest renesansowym stropem skrzyniowym, zdobionym malowaną

Przybymierz – zakończenie remontu dachu

Zakończone zostały prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz remontem więźby dachowej kościoła w Przybymierzu. Motywacją do podjęcia prac było zapewnienie właściwych warunków dla renesansowego stropu skrzyniowego, który pokryty jest dekoracją malarską o motywach roślinnych. Podczas remontu zastosowano nową dachówkę ze względu na znaczące zniszczenie struktury dachówki przykrywającej połacie kościoła.

Rudno – remont dachu kościoła

Dobiegają końca prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz remontem więźby dachowej kościoła w Rudnie. Konieczność prac podyktowana była złym stanem zachowania dachówki pokrywającej połacie dachu kościoła oraz ubytkami w strukturze jego więźby. Po rozpoczęciu prac podjęto również decyzje o całkowitej wymiany ceglanych zwieńczeń ścian szczytowych nawy ze względu na

Przybymierz – kielich mszalny

Barokowy kielich mszalny skradziony w dn. 22-27.11.2004 r.  Srebro złocone. Czas powstania: XVII/XVIII w.  Wymiary: wysokość około 24 cm. Kielich mszalny wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze pod numerem: Ks. B nr 235 poz. 19. Obiekt figuruje w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (nr karty: RH00506) prowadzonym przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie. Wykaz ten jest dostępny w internecie pod adresem:

Rzeźba – św. Piotr

Barokowa rzeźba przedstawiająca św. Piotra, skradziona w dn. 22-27.11.2004 r.  Figura wykonana z drewna, polichromowana. Czas powstania: XVIII w. Wymiary: wysokość około 25 cm. Rzeźba wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze pod numerem: Ks. B nr 235 poz. 1. Obiekt figuruje w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (nr karty:  PC01249) prowadzonym przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych

Przybymierz – Madonna z Dzieciątkiem

Późnogotycka rzeźba przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem trzymającą lilię, skradziona w dn. 22-27.11.2004 r.  Figura drewniana, polichromowana. Wykonana około 1500 r. Wymiary: wysokość około 90 cm. Figura w momencie kradzieży wymagała prac konserwatorskich, była mocno przemalowana. Rzeźba  wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze pod numerem: Ks. B nr 235 poz. 9  Obiekt figuruje w Krajowym

Przybymierz – św. Anna Samotrzeć

Kradzież w dniach 14-18.11.2004 r. Św. Anna Samotrzeć z kiścią winogron – wpisana do rejestru zabytków pod nr B/235/93 poz. 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Rzeźba jest wykonana z drewna, polichromowana. Wysokość – 70 cm. Datowanie – około 1500 r.    Rzeźba figuruje w Krajowym wykazie zabytków

Skip to content