Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Odkrycie średniowiecznego portalu wejścia głównego kościoła w Przybymierzu.

Podczas prac konserwatorsko-remontowych przy elewacji północnej gotyckiego kościoła  w Przybymierzu odkryto średniowieczną polichromię tworzącą portal wokół północnego wejścia. Z uwagi na rangę znaleziska Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeznaczył środki na bezpieczne odsłonięcie wszystkich zachowanych fragmentów cennej dekoracji, a następie jej utrwalenie  i zabezpieczenie. Podczas odsłaniania obiektu natrafiono także na element wieńczący portal w postaci rytego w tynku krzyża. Odsłonięte fragmenty to geometryczna dekoracja w kolorach intensywnej czerwieni i czerni. Na przyszły rok planowane są dalsze prace konserwatorskie przy portalu.
Kamienny, salowy kościół pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Przybymierzu powstał w I ćwierci wieku XV. Wzniesiono wówczas korpus z wieżą. W późniejszym czasie od północy dobudowano kruchtę i otynkowano elewacje. Kościół jest wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod nr L-735/A.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content