Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Sieciejów

Sieciejów, gm. Żary, pow. żarski – dwór

Wzniesiony w pocz. XIX w., sto lat później został przebudowany w partii frontowego pseudoryzalitu i otrzymał od strony ogrodu murowany ganek z tarasem. Jest murowany, prostokątny w rzucie, nakryty dachem dwuspadowym. Obiekt służy celom mieszkalnym.  

Sieciejów, park dworski

Założenie w Sieciejowie (niem. Schönaich), zajmuje obszar 2,27 ha w pn.-wsch. części wsi. Od strony pd.-zach. sąsiaduje z drogą Brzostowa-Lipska Żarskiego, łączącą się z drogą wojewódzką nr 287 z Dychowa do Żar. Od strony pn. znajdują się zabudowania wsi. Od strony pd.-zach. znajdują się młode zadrzewiania, kryjące ruiny nieistniejącego folwarku

Sieciejów – Dwór

Zespół dworski usytuowany jest w południowo-wschodniej części wsi Sieciejów. Założe­nie przecina lokalna droga biegnąca z południa na północ, oddzielająca część gospodarczą od rezydencjonalnej. Z dawnego założenia do czasów obecnych zachował się dwór z par­terową oficyną przylegającą do jego południowo-wschodniego narożnika, budynek gospo­darczy zlokalizowany po południowej stronie, park rozciągający się na

Skip to content