Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Sobolice, gm. Nowogród Bobrzański

Sobolice, gm. Przewóz – park pałacowy

Założenie pałacowo-parkowe w Sobolicach (niem. Zoblitz) zlokalizowane jest w pd.-zach. części wsi, pomiędzy główną drogą prowadzącą w kierunku Nysy Łużyckiej a zakolem rzeki. Zajmuje teren o powierzchni 20 ha, obejmujący obszary zadrzewione, łąki i stawy. Dominantą w zespole jest pałac położony w jego wsch. części, ok. 100 m od głównej

XIII Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2012

W  dniach 17-19 września  2012  r. zorganizowana została po  raz  trzynasty konferencja ANTIKON. Konferencja ma  bardzo bogatą tradycję (odbywa się od  1996  r.) i  jest  jedynym tego  typu spotkaniem na  pograniczu polsko-niemieckim poświęconym tematyce zabytków architektury drewnianej. Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła istniejących i  niezachowanych zespołów zabudowy ryglowej oraz  układów urbanistycznych i  związanych z  nimi  różnych problemów konserwatorskich: adaptacji obiektów historycznych połączonej ze  zmianą ich  funkcji, dokumentacji inwentaryzacyjnej i  konserwatorskiej, studiom historycznym oraz

„MODERNIZM W EUROPIE – MODERNIZM W GDYNI. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona”

W  dniach 20-22  września  br. po  raz  trzeci odbyła  się w  Gdyni konferencja poświęcona architekturze i  urbanistyce modernizmu. Zorganizowana została przez  Urząd Miasta w  Gdyni przy  aktywnym udziale dr.  Roberta Hirscha Miejskiego Konserwatora Zabytków w  Gdyni.  Podobnie jak  poprzednie dwie konferencje z  tego  cyklu, które  odbyły  się w  2007 i  2009 r., konferencja zgromadziła specjalistów oraz  miłośników modernizmu z  kilkudziesięciu krajów nie  tylko  Europy. Podobnie jak  w  czasie poprzednich edycji, pierwszy dzień konferencji poświęcono architekturze i  urbanistyce, drugi –  ochronie

Sobolice – Święto Grzyba

W  dniu 15.09.2012  r. w  Sobolicach zorganizowano po  raz  drugi „Święto Grzyba”. Impreza służy nie  tylko  promocji wsi i  jej  zabytków, ale  również wsparciu działań na  rzecz  aktywizacji jej  mieszkańców, szczególnie młodzieży. Organizatorami imprez, które  obejmowały liczne konkursy, gry i  zabawy związane głownie z tematyką grzybobrania byli:  Sołtys wsi Sobolice, Rada Sołecka oraz  Wójt Gminy Przewóz. Ważną rolę jako  animatorzy kultury i  działań na  rzecz promocji wsi odgrywa nowa

Sobolice – Pałac

Sobolice położone są około 6 km na południe od Bytomia Odrzańskiego. Założenie pała­cowo-parkowo-folwarczne zajmuje wschodnią część wsi. W jego centrum znajduje się ru­ina, spalonego po 1945 roku, pałacu. Pałac z czterech stron otoczony był rozległym par­kiem krajobrazowym. Przez środek założenia, z zachodu na wschód, wiodła droga prowa­dząca na folwark, która

Skip to content