Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Starosiedle

Kradzież (?) mszału rzymskiego z 1750 r.

Prawdopodobnie przed  07.03.2001 r. z kościoła na terenie gminy Nowogród Bobrzański zaginął (został skradziony) barokowy mszał rzymski. Mszał rzymski wydany w oficynie Balthasara ab Egmond w Kolonii (Colonia Agrippina), w Niemczech w 1750 r.  Księga o oprawie wykonanej ze skóry. Na okładce, według opisu zamieszczonego na karcie ewidencyjnej z 1964

Kradzież skrzydeł rokokowej bramy

W dniu 21 lutego 1995 roku z miejscowości Starosiedle, ob. w powiecie krośnieńskim,  skradziono dwa  skrzydła zabytkowej bramy  kościelnej. Pozostały jedynie dwa kute elementy boczne, wmurowane w filary.  Skrzydła rokokowej bramy zostały wykonane z kutego żelaza w 1 poł. XVIII w.  Skrzydła o symetrycznej zakomponowanej dekoracji, ażurowe, z umieszczonym pośrodku 

Lubuskie Konserwacje 2012

Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje”. Nagroda przyznawana jest od 2008 r. i stanowi uhonorowanie laureata za znaczące dokonania  w zakresie poprawy stanu zachowania zabytku, podkreślenia jego walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym również jego zabezpieczenia przed zniszczeniem. Ocenie

Konwent Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

W  dniu 30  marca  br., w  ramach Konwentu Wyjazdowego Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i  Wójtów woj.  lubuskiego, które  odbyło  się w  Dźwirzynie, zorganizowano, przy  współudziale Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, szkolenie dla  samorządowców w  zakresie problematyki ochrony zabytków w  planach zagospodarowania przestrzennego. Referat na  ten  temat wygłosił M. Rymer ze  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a  w  dyskusji uczestniczyli B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i  A. Mróz-Nierzwicka z  Zachodniej Izby Urbanistów. W  dalszej części programu omówiono ograniczenia

wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Wyniki konkursu

Wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego w 2012 r.         Lista ofert rozpatrzonych pozytywnie, które otrzymały dotację na realizację zadań wraz z przyznanymi kwotami:  • oferta nr 1 złożona przez PTTK Oddział Ziemi

XI Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej EGIR

W  dniach 26-28  marca  br. odbyła  się w  Krakowie kolejna  już  XI  Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej „EGIR”, w  której wzięli udział przedstawiciele środowisk konserwatorskich, naukowych, wykonawcy prac konserwatorskich i  producenci. W  trakcie sesji naukowej głos zabrali m.in.:  Jacek Dąbrowski Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, przybliżając zagadnienia nowego prawa ochrony zabytków. Do  wygłoszenia referatu zaproszona została również Izabela Ciesielska Miejski Konserwator

Starosiedle – kontrola kościoła

W  dniu 29  lutego  2012  r. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze wraz  z  przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w  Gorzowie Wielkopolskim i  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Krośnie Odrzańskim przeprowadzili  kontrolę  stanu zachowania i  zabezpieczenia kościoła parafialnego pw.  św.  Jana od  Krzyża w  Starosiedlu  oraz  warunków przechowywania zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie i wystrój tej świątyni. Koordynowane przez  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze, wspólne kontrole zabytków sakralnych

Skip to content