Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Żródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"

Przyczyna Górna – kościół filialny pw. św. Jerzego

Kościół parafialny w Przyczynie Górnej wzmiankowany jest w 1345 roku. Zachowana budowla powstała ok. poł. XIV wieku dla miejscowej parafii św. Jerzego. Kamienny mur z ceglano-kamienną gotycką bramą otoczył teren przykościelny, na którym funkcjonował miejscowy cmentarz. Charakterystyczna, krępa, jak gdyby wrośnięta w ziemię bryła salowej świątyni z prezbiterium i prostą wieżą od zachodu na osi budowli, z przylegającą od północy zakrystią, scaloną z prezbiterium wspólnym dachem, sprawia wrażenie budowli

Gościkowo – Paradyż – kościół pocysterski pw. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Rewaloryzacja pocysterskiego zespołu klasztornego w Gościkowie – Paradyżu, podjęta w latach 50. i 60. XX w., kontynuowana była w latach 90. XX w. i prowadzona jest w ostatnich latach.  Wzniesione w początkach lat 30. XIII w. opactwo jest  jednym z najcenniejszych i najstarszych tego typu zespołów województwa lubuskiego. W jego skład wchodzi wczesnogotycki kościół klasztorny, który pomimo późniejszych przebudów zachował swój pierwotny charakter. Przeprowadzona w połowie XVIII wieku barokizacja, przypisywana wybitnemu architektowi królewskiemu Marcinowi

Sidłów – gołębnik

Budowla związana jest z nierozerwalnie z dziejami miejscowości Sidłów położonej k. Strzelec Krajeńskich. Sidłów (Zeitlow) został założony prawdopodobnie w końcu XVIII lub na początku XIX wieku. W sensie administracyjnym znajdowała  się w ramach strzeleckiego okręgu miejskiego i stanowiła folwark miejski. Majątek był z czasem dzierżawiony, a następnie sprzedany. W okresie powojennym znajdowało się tutaj Państwowe Gospodarstwo Rolne. Po przemianach ustrojowych zespół folwarczny znalazł się w posiadaniu prywatnym. Prawdopodobnie od 1860 roku folwark znajdował się

Lubsko – ratusz

              W 1283 r. na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez margrabiego Miśni Henryka Dostojnego Lubsko otrzymało prawa miejskie, które usankcjonowały funkcjonowanie istniejącego już od dłuższego czasu ośrodka, rozwiniętego pod względem przestrzennym i ekonomicznym. Pierwsze wzmianki o władzach miejskich pochodzą z początku XIV wieku[1] a od 1393 roku w Lubsku był burmistrz. Ratusz określony jako „pretorium ” wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1456 roku, w liście biskupa miśnieńskiego Kacpra[2], co dało podstawy do formułowania twierdzeń, że obecną

Białków – Pałac

Pałac wraz z ogrodem zajmują parcelę w północnej części wsi, w pobliżu drogi przebiegają­cej z Cybinki do Rąpic. Od frontu posiadłość wygrodzona jest ogrodzeniem z główną bra­mą wjazdową, umieszczoną pomiędzy dwoma masywnymi filarami, zwieńczonymi kula­mi. Do dworu, zlokalizowanego w centrum ogrodu, wiedzie aleja dojazdowa. W skład ze­społu wchodzi także XIX-wieczny

Broniszów – Pałac

Pałac leży w południowej części wsi przy drodze prowadzącej z Zielonej Góry do Nowo­grodu Bobrzańskiego. Od strony południowej i zachodniej budowla jest otoczona fosą, która w części wschodniej przechodzi w staw. Od południa i wschodu przylega do niej park założony około 1700 roku, przekształcony w połowie XIX wieku. Od północy

Czyste – Pałac i folwark

Założenie folwarczne Czyste położone jest na południowy zachód od drogi z Poźrzadła do Toporowa. Zespół składał się z części rezydencjonalnej, gospodarczej i kolonii mieszkalnej. Część rezydencjonalną tworzy pałac i rozciągające się po południowej i wschodniej stro­nie założenie parkowe o charakterze krajobrazowym. Na zachód od pałacu mieści się pro­stokątne podwórze gospodarcze,

Gądków Mały – Dwór

Budynek zlokalizowany jest w ramach założenia folwarcznego, znajdującego się w zachod­niej części miejscowości. Zespół założony został na planie czworoboku z zabudowaniami gospodarczymi, inwentarskimi i mieszkalnymi oraz budynkiem dworu, znajdującego się po północnej stronie dziedzińca. Gądków Mały to miejscowość o metryce średniowiecznej. Wieś po raz pierwszy zosta­ła wzmiankowana w 1350 roku

Jarnatów – Założenie folwarczne z pałacem i parkiem

Miejscowość położona jest na terenie polodowcowym, w otoczeniu wzgórz morenowych i jezior rynnowych, ok. 5 km na wschód od gminnego miasteczka Lubniewice. Wieś ma kształt regularnej owalnicy, zorientowanej na osi północ-południe. W północno-zachodniej części Jarnatowa znajduje się założenie folwarczne z pałacem i parkiem. Dzie­dziniec z zabudową gospodarczą mieści się w

Koło – Dwór

Koło to miejscowość położona w przybliżeniu 5 km na północ od Brodów. Zespół fol­warczny obejmuje rozległy obszar, leżący na południe od zabudowań wsi. W skład założe­nia wchodzi podwórze z zabudową gospodarczą i dworem oraz kolonia mieszkalna, ulo­kowana na południe od podwórza. Dwór zlokalizowany jest w zachodniej części obszerne­go dziedzińca i

Skip to content